Engures novads

2011.gads

15. decembra domes sēdes protokols 
 
10. novembra domes sēdes protokols 
 
13. oktobra domes sēdes protokols 
 
Lēmums par detālplānojuma zemesgabalam “Kupsa kalns” galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Kupsa kalns”” apstiprināšanu 
 
23. septembra domes sēdes protokols 
 
11. augusta domes sēdes protokols 
 
14. jūlija domes sēdes protokols 
 
16. jūnija domes sēdes protokols 
 
12. maija domes sēdes protokols 
 
29. aprīļa domes sēdes protokols 
 
15. marta domes sēdes protokols 
 
25. februāra domes sēdes protokols 
 
4. janvāra domes sēdes protokols 
Engures novada dome pieņem lēmumu par Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu