Engures novads

Administratīvā komisija

Darbība
  • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
  • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
  • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.
Administratīvās komisijas sastāvs:
 
1.komisijas priekšsēdētājs – Rihards Locis;
2.komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Kalnozols;
3.komisijas locekļi:
3.1. Imants Valers, izpilddirektors;
3.2. Ilva Pastore, Lapmežciema pagasta pārvaldes sekretāre-lietvede;
3.3. Agnese Ozola, juriste;
3.4. Inese Semeneņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
3.5. Laura Šmite, Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja;
3.6. Baiba Pļaviņa, Engures pagasta pārvaldes vadītāja.
 
adrese:
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
e-pasts:
 
komisijas sekretāre:
Kristīne Rudzīte
tālrunis: 
23275918
adrese:
Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
e-pasts:  
 
komisijas priekšsēdētājs
Rihards Locis
tālrunis: 
26186269
 
Administratīvās komisijas sēdes notiek:
Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās, Liepu ielā 2 (katra mēneša otrajā otrdienā)
Smārdē, Engures novada administratīvā centra telpās, Jaunā iela 9 (katra mēneša trešajā otrdienā)
Engures pagasta pārvaldes telpās, Jūras ielā 85 (katra mēneša ceturtajā otrdienā)
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13