Engures novads

Engures pils kalns "Marijas kalns"15-03-2018

Pieminekļu sarakstos Marijas kalns ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

Šeit, kādreiz stāvējusi skaista pils.Tās saimniece bijusi ļoti skaista.Vārds viņai bija Marija.Velns sadomāja iet precībās  pie daiļās Marijas, bet Marijai jau bija precinieks, kuru viņa mīlēja, bet līgavainis bijis projām svešumā.Tā nu vienu dienu velns ir klāt un lūdz Marijas roku. Marija vispirms liek Velnam atminēt mīklu.Velns minējis visu dienu, nav varējis atminēt.Otrā dienā Marija likusi Velnam padarīt vienu darbu, bet arī to viņš nav pratis.Tā nu Marija teikusi, ka tādu, kas neko neprot, par vīru neņemšot. Tad Velns tā sadusmojies, ka sācis pūst no visa spēka. Pūtis, pūtis, ka sacēlusies smilšu vētra un apputinājusi visu Marijas pili tā, ka tā palikusi par vienu vienīgu smilšu kalnu. Kad Marijas līgavainis atgriezies un ieraudzījis pils vietā smilšu kalnu, tas no bēdām nomiris, bet viņa pēdējais vārds ir bijis „Marija”. Pēc šī notikuma un līdz pat šim laikam, vējainā laikā var dzirdēt , it kā kāds tālumā sauktu ‘Marija"!
 
Par kalnu ir vairākas teikas, vēl viena no tām stāsta, ka pils piederējusi kādam hercogam, tad pils pēkšņi nogrimusi. Pils atslēga atrodoties kādā priedē, mežā pīles ligzdā, bet otra atlēga esot pie hercoga, jo tas aizbraucot to ir paņēmis līdzi.
 
Ir patiess stāsts, ka Kr.Valdemāra jūsrskolas skolēni mēģināja rakties kalnā un uzgājuši durvis, bet rakšanas darbu laikā gandrīz viens no skolēniem gāja bojā, tāpēc tika pārtraukti jebkādi rakšanas darbi.Visdrīzāk smilšu paugurs radies Kurzemes hercoga Jēkaba (1642–1682) valdīšanas laikā, kad Vecupē tika padziļināta osta. 

<< Atpakaļ