Engures novads

Smārdes pagastā, Valguma ezers un dabas takas21-03-2018

Dabas gleznu taka (4,5 km) aicina lūkoties dabā, jo mežā ar košu rāmju palīdzību izveidoti stopkadri, kas mudina apstāties un vērot dabas brīnumus.

Valguma ezers ir 3 km garš un 0,2 km plats, tā dziļākā vieta ir 30 metri.  Ezera apkārtnē izveidoti 3 velomaršruti (16 km, 17 km un 22 km) un dabas izziņas un nūjošanas taka (3.5 km). Sportistiem un veselīga dzīvesveida piekritējiem tā ir iespēja izlocīt visu ķermeni un ieelpot priežu meža svaigo gaisu, dodoties pastaigā ar nūjām. Skolniekiem tā ir iespēja dabā ieraudzīt to, par ko tiek rakstīts dabas mācības un bioloģijas grāmatās. Te var apskatīt kritalas (koku sagāzumus), egļu astoņzobu mizgrauža pēdas, atsveķotās priedes, skujkoku meža ainavu, aizsargājamus biotopus, iežu atsegumus pie Slocenes upes, kā arī bebru darbus un nedarbus.

Teika vēsta, ka bīskapa Alberta karietei pie ezera uzbrukuši neģēļi, visu nolaupījuši, ļaudis sagūstījuši. Izglābies vien bīskaps, bet zelta karieti satrakotie seši baltie zirgi ierāvuši dzelmē, kur skaidrās dienās to redzot vēl tagad. Nostāsti vēsta arī par to, ka Kurzemes hercogs Jēkabs bieži uzturējies ezera krastos un medījis dziļajos mežos, kur vēl tagad redzamas viņa medību pils atliekas. Savukārt hercogs Frīdrihs Kazimirs te ierīkojis plašu zvēru dārzu.


Atrašanās vieta: „Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, Engures novads.
Tālr.: 63181222, 29414022,
Mājas lapa: www.valgumapasaule.lv
GPS 56.9898684 23.3153818

<< Atpakaļ