Engures novads

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Zemāk minētajās saitēs atrodama informācija, kas saistās ar pašvaldības atbalsta pasākumiem daudzbērnu ģimenēm. Jāatzīmē, ka jaundzimušā pabalsts Engures novadā deklarētam bērnam ir -142,29 EUR, dvīņiem -  426,86 EUR, trīnīšiem – 1422,87 EUR. Visās Engures novada pašvaldības skolās – Milzkalnes sākumskolā, Smārdes pamatskolā, Lapmežciema pamatskolā un Engures vidusskolā – visiem skolēniem līdz 9.klasei ir skolas brīvpusdienas, savukārt daudzbērnu ģimenēm pabalsts ir pieejams līdz bērns sasniedz 18 gadu vecumu, kā arī, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu vai stājas laulībā. Daudzbērnu ģimenēm ir vienreizējs pabalsts ģimenēm Ziemassvētkos, kurās aug trīs un vairāk bērni. Daudzbērnu ģimenēm ir pieejamas Latvenergo dāvanu kartes  elektroenerģijas (ģimenēm, kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kilovātstundu kWh) patēriņam.
Tāpat visiem novada bērniem vecumā no 13 - 18 gadiem tiek piedāvāta iespēja strādāt atalgotu jauniešu vasaras darbu mēneša garumā.
Lūdzam ņemt vērā, ka pabalstiem ir jāpiesakās līdz noteiktajiem termiņiem, lai pašvaldība varētu sniegt atbalstu.
Konkrētu informāciju skatīt zemāk norādītajās saitēs, kā arī meklējiet šajā sadaļā turpmāk!

 

36 vakances vasaras darbos Engures novada jauniešiem!

Par izmaiņām AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 2.posmā