Engures novads

Bāriņtiesa

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESA
  
Darbības teritorija: Engures pagasts, Lapmežciema pagasts un Smārdes pagasts.
Juridiskā adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113,
tālrunis: 63180946,
 
Engures novada bāriņtiesa ievēlēta uz pieciem gadiem, kuras sastāvā ir:
  • Bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova mob. 22010953
  • Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa mob. 24400171
  • Bāriņtiesas locekļi Iveta Čilipāne, Inese Bicāne, Sandra Ozoliņa, Inta Grīnvalde, Rasma Kanska, Ilva Pastore.
 
Peņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:
 
Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, priekšsēdētāja Agnese Baranova un priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
  
Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā,  bāriņtiesas locekle Ilva Pastore (tālr. 63163230, mob.29348883): 
pirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00
trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00
 
Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243): 
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 - 16.00.
 
Bērnus pieņem un uzklausa jebkurā darba dienas laikā.
 
Plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapā
www.barintiesuasociacija.lv

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS
skatīt šeit /DOC fails/
 

 
Noderīgi:

 
 
Iestādes pakalpojumi: