Engures novads

Bāriņtiesa

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESA
  
Darbības teritorija: Engures pagasts, Lapmežciema pagasts un Smārdes pagasts.
Juridiskā adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113,
tālrunis: 63180946,
 
Engures novada bāriņtiesa ievēlēta uz pieciem gadiem, kuras sastāvā ir:
  • Bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova mob. 22010953
  • Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa mob. 24400171
  • Bāriņtiesas locekļi Iveta Čilipāne, Inese Bicāne, Sandra Ozoliņa, Inta Grīnvalde, Rasma Kanska, Ilva Pastore.
 
Peņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:
 
Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, priekšsēdētāja Agnese Baranova un priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
  
Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā,  bāriņtiesas locekle Ilva Pastore (tālr. 63163230, mob.29348883): 
pirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00
trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00
 
Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243): 
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 - 16.00.
 
Bērnus pieņem un uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS
skatīt šeit /DOC fails/
 

 
Noderīgi:

 
 
Iestādes pakalpojumi: