Engures novads

Bāriņtiesa

 

ENGURES BĀRIŅTIESA 

Ņemot vērā koronavīrusa un tā izraisītās slimības Covid-19 straujo izplatību,

kā arī ieviesto ārkārtas situāciju,

 

Engures bāriņtiesas apmeklētājiem klātienes tikšanās tiek organizētas pēc iepriekšēja pieraksta,  izvērtējot klātienes tikšanās nepieciešamību, vienlaikus, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības!

 

 

Engures Bāriņtiesai adresētos  Iesniegumus, kā arī citus dokumentus, var iesniegt:

 

         - elektroniski, rakstot uz e-pastu barintiesa@enguresnovads.lv;

 

         - vai arī tos var sūtīt, ievietot: Engures pagasta pārvaldes pastkastītē (Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā, pie kreisās ieejas durvīm ceļa pusē).

 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 22010953, 24400171, 63180946.

Klātienes konsultācija netiek nodrošināta personai, kurai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 

Personai, ierodoties bāriņtiesā uz konsultāciju klātienē, obligāti jālieto sejas maska un jāievēro 2 m distance.

 
...................................................................................
 

 

Darbības teritorija: Engures pagasts, Lapmežciema pagasts un Smārdes pagasts
Juridiskā adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113,
tālrunis: 63180946,
Reģ.Nr. 40900023918
 
Engures novada bāriņtiesa ievēlēta uz pieciem gadiem, kuras sastāvā ir:
  • Bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova mob. 22010953
  • Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa mob. 24400171
  • Bāriņtiesas locekļi Inese Bicāne, Sandra Ozoliņa, Inta Grīnvalde, Rasma Kanska.
 
Svarīgi! Lai sūtītu ziņu no e-adreses Jums nepieciešams e-paraksts un e-adrese.
 
Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:
 
Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, priekšsēdētāja Agnese Baranova un priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
   
Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā tikai pēc iepriekšējas vienošanās, zvanot pa tālruni 22010953
 
Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243): 
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 - 16.00.
Bērnus pieņem un uzklausa jebkurā darba dienas laikā.
 
Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus bāriņtiesas darba laika
Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu var sniegt bāriņtiesā. Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
 
Plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapā
www.barintiesuasociacija.lv

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS
skatīt šeit /DOC fails/
 

 
 
Noderīgi:
 
 
  
 

 
 
Iestādes pakalpojumi: