Engures novads

Bāriņtiesa

 
 
 
 ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESA

 

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 straujo izplatīšanos Engures pagastā no 19.04.2021. līdz 30.04.2021. Engures novada bāriņtiesa apmeklētājus nepieņem un konsultācijas nesniedz. Ārkārtas situācijā zvanīt pa tālruni 113.

Jautājumos par notariālām darbībām, lūgums vērsties pie zvērināta notāra. Tuvākie zvērinātie notāri Tukumā: Maija Lerha (tel.nr. 20242434), Gita Rubīna (te.nr. 27074427).

 
...................................................................................
 

! Iesniegumus, kā arī citus dokumentus, var iesniegt elektroniski, rakstot uz e-pastu barintiesa@enguresnovads.lv vai izmantojot portālu Latvija.lv (iesniegumiem jābūt elektroniski parakstītiem), vai arī tos var sūtīt, ievietot:

- Engures pagasta pārvaldes pastkastītē

(Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, pie kreisās ieejas durvīm ceļa pusē);

- Engures novada domes pastkastītē

(Jaunajā ielā 9, Smārdē Smārdes pagastā, Engures novadā);

- Lapmežciema pagasta pārvaldes pastkastītē

 (Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā).

 

Darbības teritorija: Engures pagasts, Lapmežciema pagasts un Smārdes pagasts.
Juridiskā adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113,
tālrunis: 63180946,
Reģ.Nr. 40900023918
 
Engures novada bāriņtiesa ievēlēta uz pieciem gadiem, kuras sastāvā ir:
  • Bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova mob. 22010953
  • Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa mob. 24400171
  • Bāriņtiesas locekļi Inese Bicāne, Sandra Ozoliņa, Inta Grīnvalde, Rasma Kanska.
 
Svarīgi! Lai sūtītu ziņu no e-adreses Jums nepieciešams e-paraksts un e-adrese.
 
Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:
 
Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, priekšsēdētāja Agnese Baranova un priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
   
Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā tikai pēc iepriekšējas vienošanās, zvanot pa tālruni 22010953
 
Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243): 
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 - 16.00.
Bērnus pieņem un uzklausa jebkurā darba dienas laikā.
 
Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus bāriņtiesas darba laika
Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu var sniegt bāriņtiesā. Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
 
Plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapā
www.barintiesuasociacija.lv

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS
skatīt šeit /DOC fails/
 

 
 
Noderīgi:
 
 
  
 

 
 
Iestādes pakalpojumi: