Engures novads

FOTO: Engures baznīcai 210 gadu jubileja16-10-2014

12. oktobrī 210. dzimšanas dienu svinēja Engures Baltā Eņģeļu baznīca. Par godu šiem svētkiem iedzīvotāji bija aicināti uz Engures ev. lut. baznīcas draudzes pateicības dievkalpojumu un pēcpusdienas sadraudzību.

Svētku dievkalpojums un sadraudzība bija piepildīta ar brīnišķīgiem baznīcas kora, jauniešu grupas “Caurvējš” un slavēšanas grupas no Rīgas dziedājumiem. Draudze šajā dienā varēja lepoties ne tikai ar apmeklētu svētku dievkalpojumu un sarūpēto cienastu, bet arī ar atjaunoto piemiņas plāksni pirmajā pasaules karā kritušajiem, kas turpmāk būs apskatāms Engures baznīcā, un īpašo Engures baznīcas jubilejas bukletu, kas atmiņai tika dāvāts ikvienam viesim.
 
Engures ev. lut. baznīcas draudzes viesu vidū bija gan Engures novada pašvaldības pārstāvji, Engures mākslas un mūzikas skolas, kā arī Engures vidusskolas pārstāvji, gan tuvākas un tālākas kristiešu draudzes un draudzi atbalstošie uzņēmēji, sveicot ar dāsnām dāvanām un laba vēlējumiem. Engures ev. lut. draudze priecājās par ciemiņiem arī no Somijas pilsētas Nikerlebijas (Nykerlebay) māsu draudzes. Saviesīgās sarunas turpinājās pie sarūpētā cienasta ar slavas dziesmām Dievam par godu.
Engures draudze pateicas visiem, kas atrada laiku, lai kopā lūgtu un pateiktos Dievam par “Balto Eņģeļu baznīcu”, ne tikai kā par brīnumaini retu arhitektūras pērli Baltijas jūras kāpās, bet vēl vairāk kā par vietu, kur ikviens katru svētdienu plkst. 14:00 ir gaidīts uz draudzes dievkalpojumiem tik pat viesmīlīgi kā pavadītajos svētkos. Uz tikšanos!
 
māc. Raitis Evamois
 
Foto: Sandris no Engures draudzes
 
 
 

<< Atpakaļ