Engures novads

Projekts "Svētdienas skolas izveide jaunās telpās" noslēdzies12-09-2018

Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes nama “Ērģelnieki” telpās jau šoruden draudzei sniegs iespēju paplašināt aktivitātes, tai skaitā uzsākt pilnvērtīgu svētdienas skolas darbu un jauniešu muzikālās aktivitātes, kuru pastāvīga īstenošana atbilstošu telpu trūkuma dēļ ir bijusi ļoti ierobežota.

Ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes Padomes 2016.gada maijā izsludināto konkursu draudzei piederošās ēkas – draudzes nama “Ērģelnieki” rekonstrukcijas/pārbūves tehniskā projekta izstrādei tika aizsākta draudzes nama “Ērģelnieki” atjaunošana.
 
Projekta īstenošanai Lauku atbalsts dienests 2016.gada 7.septembrī apstiprināja 18 000 EUR publiskā finansējuma saņemšanu draudzes Padomes iesniegtajam projektam „Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās” (Nr.16-08-AL01-A019.2202-000007). Projekta mērķis ir nodrošināt dažādo kristīgo/evaņģelizācijas pasākumu norisi, tai skaitā kristību,iesvētību,laulību apmācības, svētdienas skolas, kora un slavēšanas grupas “Caurvējš” darbību, kā arī dažādas sadraudzības draudzes locekļiem un viesiem mājīgā atmosfērā, atjaunotā koka ēkā pašā Engures sirdī. 
 
Projektam „Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās” ar Lauku atbalsts dienesta un citu draudzei pieejamā finansējuma palīdzību ir atjaunots jumta krēsls, demontēts un uzlikts jauns kārniņu jumts, attīrītas un protezētas guļbaļķu sienas, iztīrīts manteļskurstenis un pagrabs, uzmūrēti jauni skursteņi, demontētas vecās krāsnis un plītis un uzmūrētas jaunas, atjaunota elektroapgāde, izveidota ūdensapagāde, tai skaitā izveidotas labierīcības, atjaunotas iekšdurvis, attīrīta pagrabtelpa, ieklājot jaunu jumta segumu virs tās un veikti citi atjaunošanas darbi. 
 
Draudzes nams “Ērģelnieki” līdz ar to ir saglabājis tā vēsturisko apjomu un kopš 2018.gada 12.jūlija atbilstoši Kultūras ministrijas 2018.gada 5.jūlija rīkojumam Nr. 2.5.-1-131 ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, piešķirot tam vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusu. Tāpat ar Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 12.septembra lēmumu Nr.30.6-8.2/239865 draudzei piešķirts sabiedriskā labuma statuss darbības jomās: labdarība un kultūras veicināšana, kas veicina draudzei tik ļoti neieciešamo ziedojumu saņemšanu.
 
Draudze būs priecīga sagaidīt ikvienu interesentu draudzes nama “Ērģelnieki” apskatei, ņemot vērā, ka draudze šā projekta īstenošanai ir saņēmusi arī līdzcilvēku, tai skaitā privāto ziedotāju, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Virsvaldes, Engures novada pašvaldības ziedojumus, ļaujot projektu īstenot atbilstoši projekta iecerei. Draudze ir gandarīta, ka nama atjaunošanas projektu, ko ir izdevies īstenot atbilstoši arhitektu Z.Gailes, D.Gasuļa, M.Putniņas Gailes, S.Norbertes izstrādātajam projektam, lai atjaunotu māju iespējami tuvu tās sākotnējam veidolam, saglabājot ēkas arhitektoniskās un vēsturiskās kvalitātes.
 
 
Draudzes aicinājumi:
  • Draudze ir gandarīta par līdz šim paveikto, tādēļ aicinām jebkuru interesentu pieteikties nama “Ērģelnieki” apskatei, zvanot  draudzes priekšniekam.
  • Draudze, ņemot vērā šā projekta īstenošanas noslēgumu, aicina bērnus un jauniešus vecumā līdz 18 gadiem, jau šajā rudenī pieteikties svētdienas skolai, kas Engurē no 2018.gada 7.oktobra notiks ik svētdienu plkst. 11.00.
  • Tāpat draudze aicina papildināt draudzes kora rindas. Kora mēģinājumi notiek katru otrdienu pulks.19.00. 
  • Draudze jau laikus aicina interesentus pieteikties šī gada Alfas kursam, ko vada draudzes mācītājs I.Bergs un darbojas citi draudzes locekļi un pieaicinātie lektori.
  • Arī turpmāk draudze lūdz atsaukties ziedotājus, kuriem sirdī ir aicinājums atbalstīt nama atjaunošanas darbus. Draudzes nama “Ērģelnieki” atjaunošanas projekta īstenošanai atvērtā ziedojumu konta numurs: LV79PARX0006984890001.
Kontaktpersona:  Valdis Logins (tālr. nr.: 27412144).
Facebook: Engures Evaņģēliski luteriskā baznīca
 
 

<< Atpakaļ