Engures novads

Bibliotēkas

Engures novadā ir sešas bibliotēkas, kā arī bibliotēkas skolēniem ir pieejamas novada skolās.