Engures novads

Būvvalde

 ENGURES NOVADA DOMES BŪVVALDE
 
 Informējam, ka ar 2021.gada 1.jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde: https://www.tukums.lv/lv/buvvalde