Engures novads

Aicina iepazīt dabas daudzveidību un militārās vēstures mantojumu Ķemeru nacionālajā parkā19-05-2015

Kā ik gadu maija nogale iezīmējas ar divām starptautiski atzīmējamām dienām dabas aizsardzības jomā – 22. maijā tiek atzīmēta Bioloģiskās daudzveidības diena, bet 24. maijā – Eiropas dabas un nacionālo parku diena.

Šogad abi pasākumi ir īpaši ar to, ka aicina vairāk padomāt un uzzināt par dabas nozīmi ekonomiskās izaugsmes veicināšanā – Bioloģiskās daudzveidības diena šogad veltīta ilgtspējīgai attīstībai, bet Nacionālo parku diena – ar dabas vērtībām saistītai uzņēmējdarbībai (tūrisms, gidu pakalpojumi, dabas produktu ražošana un tirdzniecība u.tml.) Tematiski pasākumi plānoti daudzās Eiropas valstu aizsargājamās teritorijās, arī Latvijā, un viena no norišu vietām būs Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotais Ķemeru nacionālais parks - pirmā teritorija Latvijā, kam piešķirts Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāts (www.european-charter.org).
 
Sestdien, 23. maijā šeit uz daudzveidīgām aktivitātēm aicina dabas izglītības centrs “Meža māja” sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un citām tūrismā iesaistītajām pusēm.
 
Šajā dienā tiks organizēts nebijis velopārgājiens, kas piedāvās iespēju uz Ķemeru nacionālā parka teritoriju paskatīties no pavisam cita skatupunkta. Plkst.10:30 no Smārdes stacijas Olaines Vēstures un kara muzeja speciālista Māra Ribicka vadībā varēs doties iepazīt abu pasaules karu cīņu vietas Ķemeru nacionālais parks un uzzināt vairāk par pagātnes noslēpumiem un liecībām, ko joprojām glabā šejienes meži un pakalni. Pārgājiens notiks Smārdes un Valguma ezera pusē, tā plānotais garums – ~ 25 km, ilgums – ~ 3-4h. Pārvietošanās paredzēta gan pa asfaltētiem ceļiem, gan nelieliem meža celiņiem/takām bez jebkāda seguma; maršrutā iekļauts arī Ķemeru nacionālā parka augstākais punkts – Lustūžkalns. Pārgājiena noslēgumā paredzēts kopīgs pikniks ar ugunskuru atpūtas vietā "Ezermalas" Valguma ezera krastā. Līdzi jāņem ūdens dzeršanai, uzkodas piknikam, atbilstošs apģērbs, labs garastāvoklis un vēlme uzzināt ko jaunu.
 
Savukārt, dabas izglītības centrā “Meža māja” sestdien, 23.maijā no plkst. 11:00 – plkst. 15:00 būs iespēja uzzināt ko vairāk par Latvijas nacionālajiem parkiem un to piedāvājumu, kā arī ar interesantu spēļu palīdzību mēģināt noskaidrot, cik tad īsti vērtīgas ir dažādas dabas bagātības.
 
Dalība pasākumos ir bez maksas, taču ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 26577265 (Ieva).
 
Pasākumu rīko Ķemeru nacionālā parka fonds Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Dabas izglītības centra „Meža māja” darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai” ietvaros, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Atvērto durvju dienas nedēļas nogalēs ir viena no projekta aktivitātēm un tiek plānotas vienu reizi mēnesī.
 
 

<< Atpakaļ