Engures novads

Aicina iesaistīties Ķemeru Nacionālā parka 20 gadu jubilejai veltīta fotoalbuma veidošanā24-11-2016

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas vērtībām un divdesmit gados paveikto dabas aizsardzībā, ĶNP fonds veido parka 20. jubilejai veltītu fotoalbumu un tā sagatavošanā līdz decembra vidum aicina iesaistīties ikvienu interesentu, kura pūrā ir kāda īpaša parka teritorijā uzņemta fotogrāfija. Albums tiks izdots 2017.– ĶNP jubilejas – gadā un vienlaikus būs dāvana arī Latvijai simtgadē.

Albums ietvers ne tikai ĶNP raksturīgās ainavas un citu dabas bagātību fotoattēlus, bet stāstīs arī par to, kā cilvēki dzīvo un sadzīvo ar dabu gan šodien, gan laikā pirms Nacionālā parka izveides. Tiks iekļauti gan vēsturiski foto par cilvēkiem svarīgiem notikumiem dabā, gan jaunākas fotogrāfijas, kurās fiksēti dabas aizsardzības un dabas vērtību atjaunošanas darbi, daudzveidīgās atpūtas iespējas, ko cilvēkam sniedz daba, kā arī cilvēki, kuriem dabas sargāšana ir sirdslieta.
 
Paturot prātā, ka nacionālo parku veido ne tikai dabas vērtības, bet arī cilvēki dabā, iedzīvotāji tiek aicināti dāvināt fotogrāfijas, kas uzņemtas ĶNP teritorijā un kas atbilst vēl vismaz vienam no šiem kritērijiem:
1) fotogrāfija uzskatāma par vienu no Jūsu dzīves izcilākajiem, veiksmīgākajiem, neparastākajiem kadriem – piemēram, izdevies “noķert” neparasti skaistu, elpu aizraujošu saullēktu, saulrietu, negaisa brīdi vai citu dabas parādību, pārsteidzošas gaismu spēles ainavā, izdevies nobildēt kādu dzīvnieku u.tml.;
2) fotogrāfija atspoguļo kādu nozīmīgu notikumu ĶNP (piemēram, redzamas vēsturiskas ainavas no Ķemeru Nacionālā parka teritorijas (vēl pirms ĶNP dibināšanas), kādu nozīmīgu objektu būvdarbi, cilvēki, kuriem bijusi (ir) saistība ar dabas aizsardzību ĶNP, u.tml.);
3) kāda cita iemesla dēļ ļoti īpaša fotogrāfija, kura ļauj ko vairāk uzzināt par Ķemeru Nacionālo parku.
 
Visām fotogrāfijām jāpievieno īss apraksts, norādot, kur un kad fotogrāfija uzņemta un kas tajā redzams. Fotogrāfijas gaidīsim līdz 15. decembrim digitālā formātā uz e-pastu ieva.lazda@daba.gov.lv. Ja fotogrāfijas ir papīra formātā, lūgums tās ieskenēt vai pārfotografēt. Ja fotogrāfijas ieskenēt nav iespējams, tās var sūtīt vai nogādāt uz „Meža māju”, Ķemeros, Jūrmalā. Ja fotogrāfijas nogādā personiski, vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 26577265 (Ievai).
 
Visas dāvinātās fotogrāfijas tiks izmantotas virtuālas fotoizstādes veidošanai, kā arī saglabātas Dabas aizsardzības pārvaldes fotoarhīvā izmantošanai dažādos dabas izglītības pasākumos, bet izcilākās no tām tiks iekļautas fotoalbumā.
 
Fotoalbums ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tiek veidots projektā "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē" Nr. 1-08/226/2016. Projekta mērķis ir atzīmēt vairāku lielo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – Ķemeru Nacionālā parka, Rāznas Nacionālā parka, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta – jubilejas, vienlaikus gatavojoties arī Latvijas 100 gades svinībām. Projekts noslēgsies 2017. gada septembra beigās, taču tā ietvaros sagatavotie fotoalbumi, grāmata un ceļojošā izstāde aizraus, iepriecinās un iedvesmos skatītājus un lasītājus vēl daudzus gadus.
 
 

<< Atpakaļ