Engures novads

Aicina uz apspriedi Smārdē par mitrāju atjaunošanu08-04-2014

Šo piektdien, 11. aprīlī pl. 18:00 Smārdes kultūras centrā ikviens interesents gaidiīts uz projekta mitrāju atjaunošanas (tostarp - purvu) programmu apspriešanu.

 
Kopš 2012. gada nogales ir notikusi trīs Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā esošu mitrāju teritoriju – Zaļā purva, Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežu un Skudrupītes palieņu pļavu – hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu izstrāde. Šie darbi tika veikti Dabas aizsardzības pārvaldes koordinētā LIFE+ projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros, ar mērķi veikt Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību atjaunošanu Ķemeru nacionālā parka teritorijā.
 
Šobrīd mitrāju atjaunošanas programmas ir izstrādātas, un ar tām tiks iepazīstināti vietējie iedzīvotāji. Tādēļ gaidīsim ikvienu interesentu uz projekta mitrāju atjaunošanas programmu apspriešanu:
 
11. aprīlī 18:00 Smārdes kultūras centrā
14. aprīlī 18:00 Slampes Kultūras pilī
16. aprīlī 18:00 Lapmežciema tautas namā
 
Apspriedes laikā būs iespējams:
• iepazīties ar mitrāju atjaunošanas programmām;
• uzzināt detalizētu informāciju par tuvumā esošajiem atjaunojamajiem mitrājiem;
• tikties ar mitrāju atjaunošanas programmu izstrādē iesaistītajiem speciālistiem un ekspertiem.
 
Ar programmām ir iespējams iepazīties sākot ar 26. martu projekta mājas lapā: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/, kā arī drukātā versijā Ķemeru bibliotēkā, Engures novada domē Smārdē un Lapmežciema pagasta pārvaldē, kā arī Slampes pagasta bibliotēkā.
Kontaktpersona: Ieva Lazda, 26577265, ieva.lazda@daba.gov.lv
 
Informāciju sagatavoja:
Projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” – projekta Sabiedrības iesaistīšanas speciāliste Ieva Lazda, tālr. 26577265, e-pasts: ieva.lazda@daba.gov.lv
 

<< Atpakaļ