Engures novads

Aicinām Engures iedzīvotājus 28. septembrī iesaistīties pelēkās kāpas saglabāšanas darbos21-09-2017

Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) ceturtdien, 28. septembrī plkst. 11.00 Engures un apkārtnes iedzīvotājus aicina iesaistīties Engures teritorijā esošās pelēkās kāpas biotopa sakopšanas darbos, tā uzlabojot augšanas apstākļus daudzām īpaši aizsargājamām augu sugām, tostarp pļavas silpurenei, kas šā gada pavasarī Engures pelēkajā kāpā tika konstatēta ievērojamā daudzumā un prasa specifiskus augšanas apstākļus. Aicinot līdzdarboties dabas saglabāšanas darbos, Pārvalde vēlas ikvienu mudināt novērtēt sev apkārt sastopamās dabas vērtības. Talka notiks sadarbībā ar Engures novada pašvaldību un Engures vidusskolu.

Pļavas silpurene Latvijā ir īpaši aizsargājama, jo ir reta un saistīta ar specifiskiem augšanas apstākļiem. Tai patīk tikai gaišas, atklātas vietas – sausi, gaiši priežu meži, kāpas ar skraju augāju, reti – sausas pļavas. Silpureni nomāc blīva augāja izveidošanās. Tad tā izzūd, jo samazinās gaismas pieejamība. Tādēļ talkas laikā pelēkajā kāpā paredzēts ravēt mazās priedītes, kas varētu aizēnot prasīgos augus. Darba cimdus Pārvalde garantēs. Taču visiem talkot gribētājiem jāparūpējas par laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, kā arī jābūt gataviem aktīvi darboties vismaz pāris stundu. Dalībnieku pulcēšanās – pie Veselības centra (vecā slimnīca). Pieteikšanās un sīkāka informācija par talkas norisi pieejama zvanot uz tālruņa numuru 26495578. Septembra vidū precīzāka informācija par talku būs atrodama arī Pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv.

Mūsdienās dabas aizsardzības pasākumi pārsvarā gadījumu jāsaprot kā aktīva iesaistīšanās dabas teritoriju apsaimniekošanā un tas attiecināms arī uz jūras piekrasti, kura ilgstoši ir bijusi izmantota zvejniecībā, jūras mēslu jeb izskaloto aļģu iegūšanā, vietām ir bijusi noganīta vai izmantota citādi. Piekrastes josla daudzu gadu laikā ir kopta, veidojot ainavu, atstājot tajā atsevišķus kokus, izkopjot pļavas, tīrot upītes un veicot citus darbus. Šajā gadījumā kā aktīva iesaistīšanās jāsaprot mazo priedīšu ravēšana, tā pasargājot pelēko kāpu – vienu no Eiropas apdraudētākajiem biotopiem – un tai raksturīgās sugas no izzušanas.

Engures novada piekraste ir unikāla. Tā pārsteidz ar savu daudzveidību: dažādas pludmales, priekškāpas un kāpu meži, piejūras pļavas un lagūnas, plašas meldru audzes jūrā, taču pelēkajām kāpām piekrastē piešķirama īpaša vērtība. To veido atklātas vietas, kur ir maz vai vispār nav koku un krūmu, zemi klāj ķērpji, sūnas un zemi lakstaugi. Tā ir vienīgā vai galvenā mājvieta daudzām gaismprasīgām augu, ķērpju un dzīvnieku sugām. Lielākā daļa pelēko kāpu ir radušās un ilgstoši pastāvējušas cilvēka darbības ietekmē. Kādreiz šīs kāpas pārsvarā izmantoja kā ganības, žāvēja tīklus, izvietoja laivas. Šodien galvenokārt kā atpūtas un sportošanas teritorijas, un tikai nedaudzās vietās redzamas zvejas laivas. Pelēko kāpu josla netiek apsaimniekota un tāpēc aizaug ar kokiem un krūmiem, tādējādi apdraudot vairāku īpaši aizsargājamu sugu pastāvēšanu.

Tādēļ, lai saglabātu šo reto un ievērojamo silpureņu atradi, Engures pelēkajā kāpā tiks veikta mazo priedīšu ravēšana. Daudzas valstis jau ir ķērušās pie vērienīgiem apsaimniekošanas darbiem, kuru mērķis ir atjaunot klajās kāpu ainavas ar daudzveidīgām sugu sabiedrībām. Šāda kāpu atjaunošana nelielās platībās ir veikta arī Latvijā, Užavas un Ovīšu piekrastē. Nākamajā gadā plānota vērienīgāka pelēko kāpu atjaunošana Piejūras dabas parkā. Galvenais mērķis ir atjaunot atklātu ainavu, kur būtu nepieciešamie apstākļi gaismprasīgām sugām, kuras spēj augt nabadzīgās augsnēs.

Kārlis Lapiņš
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
Dabas aizsardzības daļas
Vecākais valsts vides inspektors
Mob. tel. 26495578
    

<< Atpakaļ