Engures novads

Aizvadīts seminārs par jūras aļģu sanesumu izvērtēšanu un apsaimniekošanu20-11-2018

2. novembrī Lapmežciema Tautas namā no pl. 10.00 līdz 14.00 interesenti tika aicināti uz biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” rīkoto jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna prezentācijas semināru un jūras zāļu vācēja demonstrāciju.

 
Seminārs „Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrādes rezultāti Latvijas piekrastē, saimnieciskā darbība un vides aizsardzība” ir vēl viens  solis uz priekšu, lai risinātu būtiskus jautājumus par piekrastes vides sakopšanu un ekoloģiju – cilvēka un dabas mijiedarbību tagad un turpmāk.
 
Semināru apmeklēja vairāki pētnieki un jomas eksperti, sadarbības partneri un dabas aizsardzības institūcijas – LU Bioloģijas fakultātes pētniece Brigita Laime, Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieces Solvita Strāķe un Maija Balode, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, Latvijas dabas fonds, Dabas aizsardzības pārvalde, Liepājas universitāte, Ventspils komunālā pārvalde, Nīcas dome, Ventspils pilsētas dome, Jūrmalas dome, Liepājas un Talsu rajona partnerības, biedrība „Baltijas krasti” un biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija", un daudzi citi interesenti, kuriem rūp ekoloģija un novada attīstība.
 
Seminārā dabas pētnieki, zinātnieki un uzņēmēji prezentēja Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrādes rezultātus, kurus apkopojot, tiks izstrādāts dokuments, kas plašākai sabiedrībai būs pieejams šī gada beigās.
 
Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieces Solvita Strāķe un Maija Balode dalījās pētījumu rezultātos par jūras aļģu sanesumiem un to savākšanas veidiem Latvijas piekrastē. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka vairums pašvaldību, kuru pārraudzībā ir piekrastes teritorijas, pavirši attīra pludmales vai brutāli sastumj aļģu sanesumus milzīgos krāvumos dziļāk kāpās, kas rada vēl lielākas problēmas. 
 
Vides ķīmijas eksperts no Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Oskars Bikovens dalījās pieredzē par aļģu biomasas izmantošanas iespējām un norādīja, ka aļģu pārstrādāšanas procesā nav nepatīkama aromāta, ko cilvēki parasti mēdz piesaukt. Aļģu uzglabāšana un rūpnieciska apstrāde nav salīdzināma ar to, kas notiek dabā, mitrumā, kur pūšanas rezultātā rodas nepatīkamais aromāts. 
 
Par jūras aļģu savākšanas un apsaimniekošanas iespējām un to izmantošanu sadzīvē pastāstīja SIA Algoritms vadītāja, ekonomiste Iluta Skrūzkalne. Mūsdienās jūras aļģes tiek pārstrādātas un izmantotas kā lauksaimniecībā, tā būvniecībā, skaistumkopšanā un pat uzturā, kas ir tuvākās nākotnes perspektīva – realizēt piekrastes jūras bagātības mums noderīgā veidā. 
 
Kā sadzīvot, lai visiem ir labi? Par aļģu sanesumu nozīmi bioloģiskajai daudzveidībai, putnu ligzdošanu un augu barošanās vietām stāstīja botānikas eksperte, pētniece Brigita Laime, entomoloģijas eksperts Voldemārs Spuņģis un Helmuts Hofmanis, par galveno atziņu izvirzot vienmērīgumu starp biotopu izplatību, kas vairojas un aug uz aļģu sanesumiem, un nepieciešamību pēc tīras piekrastes. Jo augi, kas vairojas uz sanesumiem palīdz nostiprināt krastu un veidoties kāpām, mazinot krasta eroziju. Tāpēc, pirms veikt krastu attīrīšanu, būtiski izpētīt, kuras piekrastes teritorijas ir bagātas ar biotopu daudzveidīgumu un saudzēt, un kuras atļaut sakopšanai un pieejamībai cilvēkiem, atpūtniekiem.
 
Semināra noslēgumā biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” vadītāja Ilze Turka pateicās lektoriem un plašajam interesentu lokam no visas Latvijas par dalību pasākumā, atgādinot, ka projekta ietvaros tiks izstrādātas vadlīnijas – dokuments, kuru aicinām izmantot gan institūcijām, sniedzot atzinumus, gan uzņēmējiem, plānojot savu uzņēmējdarbību, gan pašvaldībām, plānojot piekrastes apsaimniekošanu un, protams, iedzīvotājiem, lai labāk saprastu, kā mums dzīvot saskaņā ar vidi. 
 
Pēc semināra visi interesenti devās uz Lapmežciema jūras piekrasti, lai savām acīm redzētu ilgi gaidīto jūras zāļu vācēju darbībā. Aļģu savācēju „Surf Race” biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” iegādājās no ASV un ir nodevusi to izmantošanai Lapmežciema pašvaldībai, kura turpmāk ar iekārtas palīdzību varēs sakopt pludmali, lai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem būtu patīkami atpūsties pie jūras. Iekārta iegādāta ELFLA projekta „Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana” ietvaros par kopējo summu 43142,44 eiro, no kuriem 42500 eiro sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
 
Projekta „Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana” paveiktie darbi:
- Uzstādīta laipa uz pontoniem Bērzciemā 157m garumā par kopējo summu 29460,28 eiro;
- Tika organizēts seminārs par Piekrastes un kāpu apsaimniekošanu un izmantošanu, pieredzes apmaiņa projekta partneriem no Igaunijas, Somijas un Ziemeļīrijas, kā arī Pelēkās kāpas atjaunošanas talka; 
- Pārstāvji no Engures novada pašvaldības un uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienos uz Somiju, Igauniju un Ziemeļīriju;
- Uzņemts dokumentāls video. Video pieejams latviešu valodā un ar subtitriem angļu valodā;
- Iegādāts jūras zāļu savācējs par kopējo summu 43142,44 eiro;
 
 
 

<< Atpakaļ