Engures novads

Aptauja par Ķemeru nacionālo parku novembrī un decembrī - aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli!25-11-2013

19. novembrī Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP) tika uzsākts plašs pētījums par vietējo iedzīvotāju attieksmi un viedokli par dabas aizsardzības un tūrisma attīstības jautājumiem ĶNP.

Pētījuma ietvaros tiks algots darbinieks, kurš uz mājsaimniecībām ĶNP teritorijā un tās tuvākajā apkārtnē personīgi piegādās aptaujas anketas. Pēc noteikta laika – dienas vai divām – šis pats cilvēks tāpat personīgi ieradīsies aizpildītajām anketām pakaļ.
 
Engures novada teritorijā anketēšana plānota Smārdē un Smārdes pagasta ĶNP daļā, Lapmežciema pagastā, Klapkalnciemā un Lielajāciemā. Anketas būs pilnīgi anonīmas – to nodrošinās ne tikai anketas saturs, bet arī īpaša savākšanas metode. Aicinām būt izprotošiem, sastopoties ar pētījuma veicējiem savā dzīvesvietā un ļoti ceram uz jūsu visu atsaucību, aizpildot piegādātās anketas.
 
Atcerieties – ja Jūs mums savu viedokli nedarāt zināmu, mēs to nevaram nedz ņemt vērā, nedz arī izmantot dažādu pasākumu plānošanā un vietējo iedzīvotāju aktīvākā iesaistīšanā dabas aizsardzības aktivitātēs, taču mēs labprāt to darītu.
 
ĶNP ir atrodama vesela virkne izcilu dabas vērtību – gan sērūdeņi un dziednieciskās dūņas, kas vairāk nekā pusotra gadsimta laikā atdevuši veselību miljoniem cilvēku, gan starptautiskas nozīmes mitrāji, kas vilina internetus no tuvākas un tālākas apkārtnes, gan arī izcili arhitektūras un vēstures pieminekļi, kas glabā atmiņas par cilvēka roku darbu gan senākā, gan ne tik senā pagātnē. Taču šī bagātīgā mantojuma pilnvērtīga nodošana turpmākajām paaudzēm nav iedomājama bez to cilvēku atbalsta, kuri tam atrodas vistuvāk un kurus vistiešāk skar arī nepieciešamie aizsardzības pasākumi.
 
ĶNP ir aptuveni 4500 vietējo iedzīvotāju, kuri apmetušies Jūrmalā, kā arī Engures, Tukuma, Babītes un Jelgavas novados. Pilnībā apzinoties viņu lomu jebkādu pasākumu veiksmīgā īstenošanā ilgtermiņā un vēloties pēc iespējas labāk izprast šo cilvēku viedokli par dažādiem ar dabas aizsardzību un tūrisma attīstību saistītiem jautājumiem, tad arī tika nolemts izstrādāt īpašu projektu un piesaistīt līdzekļus visaptverošas iedzīvotāju aptaujas veikšanai. Projektu „Vietējo iedzīvotāju programma ilgtspējīgai attīstībai” NORDPLUS programmas ietvaros īsteno Ķemeru nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Projektā piedalās partneri arī no Somijas un Lietuvas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur arī tiek veikti tādi paši iedzīvotāju pētījumi.
 
Pēc anketēšanas beigām dati tiks apkopoti un nosūtīti tālākai apstrādei uz Oulu universitāti (Somijā), bet pavasarī būs zināmi anketēšanas rezultāti un sāksies nākamais darba posms – rīcības plāna izstrāde konstatētās situācijas turpmākai attīstībai un iespējamo problēmu risināšanai.
 
Agnese Balandiņa
 
 

<< Atpakaļ