Engures novads

Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta Ķemeru Nacionālajam parkam – mudinājums attīstīties pārdomāti02-02-2018

Starptautiskās Mitrāju dienas ieskaņā Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) pārziņā esošais Ķemeru Nacionālais parks atkārtoti saņēma Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu – kā apliecinājumu atbildīgai pieejai dabas saglabāšanā un sadarbības veicināšanā un kā mudinājumu arī turpmāk attīstību plānot pārdomāti.

Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartu saskaņā ar starptautiskas ekspertu komisijas vērtējumu piešķir Eiropā lielākā dabas teritoriju organizācija EUROPARC. Ceturtdien, 1. februārī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards sertifikātu nodeva pārvaldes ģenerāldirektoram Jurim Jātniekam.
 
Pagājušajā gadā Ķemeru Nacionālā parka zināmākais objekts – Lielā Ķemeru tīreļa laipa – sasniedza nebijušus apmeklējuma rādītājus. Ja 2016. gadā šo vietu apmeklēja apmēram 50 000 viesu, tad pērn šis skaitlis pārsniedza 100 000. Pieaugot apmeklētāju plūsmai, palielinās dabas noplicināšanas iespējamība, līdz ar to jo būtiskāka ir hartā minēto principu ievērošana, plānojot apmeklētāju plūsmu, attīstot dabas izglītību un nodrošinot piemērotu infrastruktūru.
 
ĶNP jau kopš 2010. gada darbojas tūrismā iesaistīto pušu forums, kurā regulāri tiekas vietējo uzņēmēju, tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību, NVO un citu tūrismā iesaistīto pušu pārstāvji. Pērn, forumā kopīgi plānojot jaunus pasākumus, tūrisma maršrutus un piedāvājumus, izstrādāta ĶNP tūrisma stratēģija un rīcības plāns 2017.-2021. gadam. Hartas sertifikāta pasniegšana notiek zīmīgā laikā – nedēļā, kad tiek atzīmēta Starptautiskā mitrāju diena. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka dabas saglabāšana ir daudzpusīga nozare, kur saskaras gan sugu un biotopu aizsardzība, gan sabiedrības izglītošana un tautsaimniecības nozaru attīstība.
 
Pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks atzīst, ka harta ir lielisks pamats runāt par dabas saglabāšanas un uzņēmējdarbības līdzsvarotu sadarbību. “Kā pierāda pasaules prakse, dabas saglabāšanas pasākumi nav pretrunā tautsaimniecības interesēm. Tieši pretēji – mūsdienu tendences tūrismā, kad aizvien vairāk cilvēku izvēlas “pirkt” klusumu, tīru gaisu un dabisku ainavu, ļauj strauji attīstīties uzņēmējdarbībai nacionālo parku un citu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tuvumā. Tas savukārt mums liek būt vērīgākiem un pārdomāti plānot dabas infrastruktūru, kā arī apsaimniekošanas un saglabāšanas pasākumus, nodrošinot dabas vērtību pieejamību gan šobrīd, gan arī saglabājot tās mūsu pēcnācējiem,” skaidro J.Jātnieks.
 
Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta ir praktisks vadības rīks, ko tūrisma plānošanai aizsargājamās dabas teritorijās piešķir EUROPARC federācija. Ķemeru Nacionālais parks hartai pirmo reizi pievienojās 2012. gadā, bet pagājušā gada nogalē pēc starptautiskas ekspertu vizītes saņemts apliecinājums, ka dalība hartā pagarināta vēl uz pieciem gadiem. Patlaban ĶNP ir vienīgā teritorija Latvijā, kurai piešķirts Hartas sertifikāts. Lietuvā to saņēmuši divi Nacionālie parki, bet Igaunijā – viens.
Ķemeru Nacionālais parks ir dibināts 1997. gadā ar mērķi saglabāt dabas, kultūrvēstures un kurortoloģijas vērtības, veicināt nenoplicinošu saimniecisko darbību, tūrismu un vides izglītību.
Plašāka informācija par dabas teritoriju organizāciju EUROPARC un hartas principiem organizācijas mājaslapā: http://www.europarc.org/sustainable-tourism/charter-network/

Elīna Ezeriņa
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Mob.tālr.: 26789874; elina.ezerina@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

<< Atpakaļ