Engures novads

Engures novadā realizēts projekts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā15-11-2016

Ragaciemā, Gausajā jūdzē pretim autostāvlaukumam “Aizrags” Talsu šosejas 14.2. km tika rekonstruētas divas gājēju laipas. Abas laipas stāvlaukumu savieno ar vienīgo Lapmežciema pagasta publisko peldvietu, kuru vasaras sezonā dienā apmeklē vairāki simti cilvēku, tā zemsedzei radot nopietnu antropogēno slodzi. Līdz šim pārvietošanās no stāvvietas uz pludmali notika pa divām koka laipām, kuras bija uzbūvētas 2005.gadā un, neskatoties uz pastāvīgu laipas koka seguma remontu un atjaunošanu, laipu pamatnes un balsti bija pilnībā nolietojušies.

Lai sasniegtu maksimālu seguma kvalitāti un pārvietošanās drošību, kā arī noturību pret meteoroloģiskajiem apstākļiem, šīs laipas tika rekonstruētas, izmantojot ilgmūžīgu materiālu – koksnes-polimēru kompozītmateriāla – segumu, kurš tuvāko gadu laikā neprasīs atjaunošanu un tādejādi kalpos arī par drošu pamatu zemsedzes saudzēšanai, mazinot antropogēnās slodzes ietekmi.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 47178,24 EUR, no kuriem 34131,00 EUR sedz Latvijas vides aizsardzības fonds, bet 13993,94 EUR Engures novada pašvaldība.
 
 
 

<< Atpakaļ