Engures novads

Izlietotajām stikla pudelēm, burkām un burciņām īstā vieta šķirošanas konteinerā15-09-2015

Lai ikvienam Engures novada iedzīvotājam būt ērta un pieejama iespēja šķirot stikla burkas un pudeles, novadā ir izvietoti konteineri stikla iepakojuma šķirošanai, kas ir veidoti tā, lai pēc iespējas ierobežotu tajos dažādu sadzīves atkritumu izmešanu un izmestais stikls būtu derīgs otrreizējai pārstrādei.

Lai sašķirotais materiāls būtu derīgs tālākai izmantošanai jeb otrreizējai pārstrādei, ir jāievēro pavisam vienkārši nosacījumi - stikla pudeles un burkas ir jāizmet stiklam paredzētajā konteinerā, un stiklam paredzētajā konteinerā drīkst izmest tikai tīras stikla pudeles un burkas bez produktu atliekām.
 
Stikla šķirošanai paredzētājā konteinerā nedrīkst mest logu un spoguļu stiklu, stikla un keramikas traukus un automašīnu stiklu.
 
Savukārt logu stikls ir pārstrādājams materiāls un to bez maksas ikviens Engures novada iedzīvotājs var nodot visās Piejūras reģionā esošajās atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijās vai atkritumu poligonā.
 
Stikls ir cilvēka veselībai draudzīgākais iepakojums, tādēļ pret to jāizturas ar atbildību. Stiklu var pārkausēt neierobežotu reižu skaitu, un pēc tam saražot tādas pat kvalitātes pudeles un burkas – tas ietaupīs gan vērtīgos dabas resursus - smiltis, kaļķakmeni un sodu, gan samazinās gaisa un ūdens piesārņojumu, kas rodas stikla ražošanas procesā.
 
 

<< Atpakaļ