Engures novads

Izmaiņas MK noteikumos skar arī Engures novada dabas pieminekli "Sēra dīķi"20-03-2017

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka stājušies spēkā Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra noteikumi Nr.46 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””, kuros precizēta informācija par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli „Sēra dīķi”, kas atrodas Engures novada Lapmežciema pagasta teritorijā.

Pārvalde informē, ka dabas pieminekļa „Sēra dīķi” zinātniskais pamatojums un precizētā robežshēma par šo teritoriju atrodama Pārvaldes tīmekļa vietnē šādā adresē – https://www.daba.gov.lv/publicē/lat/iadt/dabas_pieminekli/.
 
Aktuālās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas ir ievietotas arī Dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” – http://ozols.daba.gov.lv/pub/.
 
 
 

<< Atpakaļ