Engures novads

Jauniešiem iespēja piedalīties fotokonkursā par mitrājiem un laimēt lidojumu uz jebkuru pasaules mitrāju19-01-2015

Ik gadu visā pasaulē 2.februārī atzīmē Starptautisko Mitrāju dienu, kas veltīta mitrāju aizsardzībai. Ķemeru nacionālajā parkā mitrājiem pievērš īpašu uzmanību, tāpēc visu februāri dēvē par Mitrāju mēnesi un organizē dažādas izglītojošas aktivitātes par mitrājiem.

Šogad Starptautiskās Mitrāju dienas sauklis ir `Mitrāji mūsu nākotnei` un dažādās aktivitātēs īpaši aicināti iesaistīties jaunieši. Viena no galvenajām aktivitātēm, ko visā pasaulē organizē Ramsāres konvencijas sekretariāts, ir fotokonkurss jauniešiem. Laikā no 2.februāra līdz 2.martam jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem aicināti iesūtīt mitrāju fotogrāfijas. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties Starptautiskās Mitrāju dienas mājas lapā: http://www.worldwetlandsday.org/.
 
Ķemeru nacionālajā parkā februāri tradicionāli dēvē par mitrāju mēnesi un Dabas izglītības centra „Meža māja” rīkotās dabas izziņas aktivitātes šajā laikā ir saistītas tieši ar mitrājiem, to iemītniekiem un nozīmi apkārtējā vidē. Šogad šajās aktivitātēs plānots iesaistīt vietējos jauniešus, kā arī 21.februārī interesenti aicināti viesoties dabas izglītības centrā, kad tur notiks kārtējā atvērto durvju diena.
Starptautiskās Mitrāju dienas tradīcija ir iedibināta jau kopš 1997. gada 2.februāra, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību, pievēršot sabiedrības uzmanību kādam no aspektiem, kas veido mitrāju īpašo nozīmību Pasaules ekosistēmu vidū. Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas. Divas no tām atrodas tepat mums līdzās Engures novadā - Kaņiera ezers un Engures ezers. Pārējās Latvijas starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas ir: Teiču un Pelečāres purvi, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss.

<< Atpakaļ