Engures novads

Jūra mūsu bagātība VIDEO01-04-2019

Mūsu jūras mēslu savācējs SURF RAKE šogad uzsāks primo darba sezonu Latvijā. Skaties video! (realizēts EJZF starpteritoriju sadarbības projekta “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē” ietvaros, projekta Nr. 17-00-F043.0442-000001)

 
Avots: Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai"
 
 

<< Atpakaļ