Engures novads

Kā ogot un sēņot dabai draudzīgi?02-09-2015

Sācies aktīvais ogošanas un sēņošanas laiks, kad ļaudis steidz iegūt dabas veltes, lai mielotos ar tām un sagatavotu ziemai. Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi informāciju, kā ogot un sēņot dabai saudzīgi un draudzīgi, kā arī droši.

Pirms doties mežā vai purvā, vajadzētu pārliecināties, vai teritorija, kurā dosieties pēc dabas veltēm, ir valsts vai privātīpašums, vai tai nav īpašs apsaimniekošanas režīms. Parasti par to liecina izvietotas informatīvas zīmes. Taču vandāļu vai citu iemeslu dēļ tās dažkārt tomēr nav izvietotas pie visām ieejas vietām teritorijā. Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka, piemēram, ir aizliegts ogot, sēņot dabas rezervātu stingrā režīma teritorijās, savukārt speciālas palīgierīces savvaļas ogu lasīšanai nav atļauts izmantot rezervātu regulējamā režīma teritorijās. Tāpēc, lai izvairītos no nepatīkamiem brīžiem, iesakām pārliecināties par īpašuma un apsaimniekošanas režīmu kādos informācijas avotos. Piemēram, šādas ziņas pieejamas Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kas pieejama arī kā e-pakalpojums.
 
Lasot ogas, nevajadzētu bojāt mētras, saknes, raut krūmu zarus. Aicinām nelietot palīgierīces ogu ievākšanai, jo tas samazina ogulāju ražību nākamajos gados. Savukārt ogojot purvos, atceraties, ka tie ir ļoti jūtīgi pret nobradāšanu un atjaunojas ļoti lēni. Arī sēnes vajadzētu iegūt pēc iespējas saudzīgāk, nepostot zemsedzi.
 
Ja esat nolēmuši sēņošanu un ogošanu apvienot ar maltīti dabā vai cita veida atpūtu, atceraties, ka ugunskuru atļauts kurināt tikai šim nolūkam paredzētās vietās. Aizliegts mežā nomest izsmēķus, īpaši ugunsnedrošajā periodā, un veikt citas darbības, kas var izraisīt mežu ugunsgrēkus. Mežs un purvs noteikti nebūs vieta, kur atstāt radušos atkritumus. Īpaši bīstams ir stikls, kas ne tikai rada aizdegšanās risku, bet arī draudus citu apmeklētāju veselībai. Radušies atkritumi izmetami šim nolūkam paredzētās vietās vai nesami līdzi.
 
Pirms dosieties ogot un sēņot ar auto, apziniet transportlīdzekļu novietošanas iespējas – tie jānovieto tā, lai nebojātu zemsedzi un netraucētu pārvietoties citiem.
 
Lai iegūtās dabas veltes būtu veselībai drošas, aicinām lasīt tikai zināmas ogas un sēnes. Ja iespējams, ogojot un sēņojot, izmantojiet noteicējus vai radītās mobilās aplikācijas, piemēram, AS “Latvijas valsts mežu” - par sēnēm Latvijā.
 
Tāpat neaizmirsīsim, ka mežā un purvā nevajadzētu klaigāt vai citādi traucēt citus, kas bauda atpūtu dabā un, protams, tur dzīvojošos dzīvniekus. Aicinām nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus un citādi nedarīt pāri meža augiem un dzīvniekiem!
 
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja
Inese Pabērza
Mob. tel.: 26418755
 
 
 

<< Atpakaļ