Engures novads

Ķemeru ”Meža mājā” godinās Mārtiņdienas ķekatu tēlus – lāci, vilku un dzērvi07-11-2018

Lai godā celtu ķekatu, jeb masku gājienu populārākos tēlus - lāci, vilku un dzērvi - Dabas aizsardzības pārvalde sestdien, 10. novembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 aicina uz pasākumu “Mārtiņdienas prieki” Ķemeru “Meža mājā”.

Ikviens varēs iemācīties darināt modernas maskas budēļu laikam, minēt seno latviešu tautas mīklas, piedalīties mūsdienu tautas mīklu radīšanas procesā, iet Mārtiņdienas rotaļās, ēst gardu Mārtiņdienas zupu. Īpašu aktivitāti būs sarūpējusi arī vides gide Ilze Černovska, aicinot ikvienu iemēģināt roku latvisko zīmju, tostarp Mārtiņa zīmes, darināšanā no krāsainajām smiltīm.
 
Tematiskas aktivitātes tiks veltītas arī trīs slavenākajiem budēļu tēliem - dzīvniekiem, kas sastopami arī Ķemeru Nacionāla parka mežos un purvos – lācim, vilkam un dzērvei - ļaujot uzzināt vairāk par viņu izplatību, dzīvesveidu un paradumiem. Arī dzīvnieku gatavošanās ziemai ir gana interesanta tēma, par ko varēs uzzināt daudz jauna.
 
“Latviešu tautas tradīcijās līdz ar Mārtiņdienu iesākas lielais ķekatu, jeb masku gājienu laiks, kas turpinās līdz pat Meteņiem februārī. Mārtiņdiena  ir būtiska latviešu kultūras identitātes daļa, un kas gan cits, ja ne mēs paši varam šīs tradīcijas godāt. Tikai tādā veidā tās iespējams nodot no paaudzes uz paaudzi. Tādēļ pasākumā gribam atraktīvā veidā jauniešiem parādīt, kāpēc ir vērts iemīļot tieši šos svētkus,” pauž pasākuma organizatore Aija Balandiņa.
 
“Senā pagātnē Mārtiņdiena iezīmēja saimnieciskā gada noslēgumu. Mārtiņš simbolizēja gadalaiku maiņu, veļu laika beigas un pāreju no rudens uz ziemu. Par to latviešu folklorā saglabājies vesels pūrs tautas mīklu un ticējumu. Tādēļ pasākumā vilksim paralēles ar senajiem laikiem un mūsdienām – uzzināsim, mācīsimies, kādi procesi dabā notiek, iestājoties ziemas sezonai,” skaidro A. Balandiņa.
 
Vairāk informācijas skatīt afišā.
 

<< Atpakaļ