Engures novads

Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri monitorē krokainās rozes un rada jaunas aktivitātes tūristiem14-03-2019

Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) skolēnu pavasara brīvlaikā, 11.-12. martā, Ķemeru Nacionālā parka jaunajiem reindžeriem organizēja pasākumu, kura laikā jaunieši kopā ar Pārvaldes speciālistiem monitorēja invazīvās augu sugas – krokainās rozes – izplatību divus kilometrus garā kāpu posmā Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) piekrastē. Veiktais darbs šā gada pavasarī palīdzēs Pārvaldei plānot invazīvās sugas apkarošanas darbus.

“Tāda invazīvā suga kā Krokainā roze negatīvi ietekmē vietējās augu un dzīvnieku sabiedrības un biotopus, stipri samazinot vietējo sugu daudzveidību. Visjutīgākie ir tieši piejūras kāpām raksturīgie augi. Pludmalēs, kur aug krokainā roze, samazinās atpūtai piemērotu vietu platības un atpūtnieki izvēlas ar šiem augiem neapaugušas pludmales vai to daļas. Tāpēc palielinās antropogēnā slodze uz citām piejūras pludmaļu un kāpu platībām. Tieši tādēļ nepieciešams regulāri monitorēt šo augu izplatību, lai novērstu to tālāku invāziju,” skaidro Pārvaldes vecākais valsts vides inspektors Kārlis Lapiņš.
 
Pārvalde ik gadu piekrastes kāpu zonā un citur sadarbībā ar brīvprātīgajiem organizē šīs sugas ierobežošanas talkas. Arī šogad ieplānotas vairākas šādas talkas, tādēļ jauno reindžeru veiktais monitorings būtiski atvieglos talkas sagatavošanās procesu.
Jaunie reindžeri pasākumā ne vien veica krokaino rožu monitoringu, bet arī inspektora K. Lapiņa vadībā īpašā lekcijā iepazina daudzu citu invazīvo augu un dzīvnieku pasauli. Jaunieši uzzināja, no kurienes invazīvās sugas Latvijā ieceļojušas, ko drīkst un ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt, lai šīs Latvijas floru un faunu apdraudošās sugas neizplatītos tālāk.
 
Jaunie reindžeri pasākuma laikā piedalījās arī vairākās citās aizraujošās aktivitātēs. Viņi sagatavoja un testa režīmā izveidoja divas izzinošas aktivitātes šā gada Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajiem publiskajiem pasākumiem, kā arī iepazinās ar atjauno Lapmežciema muzeja ekspozīciju. Tāpat jaunieši turpināja iepazīt Ķemeru kūrorta vēsturi, un, izmantojot savas orientēšanās prasmes, devās dabā, lai meklētu sen zudušās Ķemeru kūrorta kādreizējās atpūtas vietas – Jurtas laukuma un īpašās lapenes jeb tautā dēvētās “Turku cepures” atrašanās vietu.
 
Jaunieši Latvijas Universitātes studentes Inesas Maagas vadībā iesaistījās arī īpašā nodarbībā par ķērpjiem un sūnām, ne vien ievācot ķērpju un sūnu paraugus un noskaidrojot to zinātniskos nosaukumus, bet arī izzinot to nozīmi dabā.
 
Jauno reindžeru kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kuri ikdienā piedalās nacionālo parku darbībā, attīstībā un dabas aizsardzībā. Jaunie dabas pētnieki dodas pārgājienos, laivu braucienus, ekspedīcijās, tiekas ar inspektoriem un apgūst gan teorētiskas zinības, gan praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas, lai apzinātu gan sev apkārt esošās dabas bagātības, gan to saglabāšanas principus, brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā, piedaloties talkās un palīdzot speciālistiem un vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā.
 
ĶNP jauno reindžeru kustība darbojas kopš 2015. gada, un tajā ir iesaistījušies ap 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Pieteikt dalību jauno reindžeru kustībā var zvanot grupas vadītājai Baibai Rallei pa tālr. 28611079 vai rakstot e-pastu uz baiba.ralle@daba.gov.lv.
 
Dabas aizsardzības pārvalde
 
 
 

<< Atpakaļ