Engures novads

Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri palīdz saglabāt smiltāju zālājus26-10-2018

Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri skolēnu brīvlaikā 22. un 23. oktobrī Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) rīkotajā talkā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros piedalījās smiltāju zālāju sakopšanas talkā, tādējādi palīdzot saglabāt retā kukaiņa – parkšķa, ko dēvē arī par sarkanspārnu siseni – dzīvesvietu.

“Latvijā smiltāju zālāji ir sastopami ļoti nelielā platībā – tie aizņem vien 900 hektārus jeb 1.9 % no visiem dabiskajiem zālājiem. Šie zālāji tiek aizsargāti Eiropas Savienības līmenī. Ja agrāk tos no aizaugšanas pasargāja mājlopi, teritoriju noganot, tad mūsdienās, vienīgais risinājums ir teritoriju apsaimniekot ar cilvēka palīdzību,” stāsta talkas iniciators, Pārvaldes vecākais valsts vides inspektors Kārlis Lapiņš.
 
Viņš izsaka pateicību jaunajiem reindžeriem par palīdzību smiltāju zālāja atjaunošanā, un aicina arī citus kolektīvus iesaistīties dažādos dabas atjaunošanas darbos gan ĶNP, gan citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Sīkāka informācija atrodama iniciatīvas mājaslapā www.darudabai.lv.
Pasākuma laikā jaunieši inspektora K. Lapiņa vadībā devās arī vēstures un dabas izziņas pārgājienā pa Kaķkalnu teritoriju, kas ir nozīmīga Pirmā un Otrā pasaules kara kauju vieta. Savukārt Valsts meža dienesta vecākā mežziņa Mārtiņa Ralles vadībā apguva arī zināšanas par vienu no ĶNP mītošajiem plēsējiem – vilku.
 
Lai stiprinātu jauniešu piederību jauno reindžeru kopienai, viņi pasākumā izzināja arī Slokas ezera taku un Lielā Ķemeru tīreļa apkārtni, mācoties veidot izglītojošus video stāstus par teritorijām un jauno reindžeru kustību. Jaunieši sniedza ieguldījumu arī dažādu spēļu un rotaļu sagatavošanā dabas izglītības centra “Meža māja”Mārtiņdienas pasākumam, kas norisināsies 10. novembrī no plkst. 11 līdz 15.00 Ķemeros, “Meža mājā”.
 
Jauno reindžeru kustības galvenais mērķis ir caur daudzveidīgām praktiskām aktivitātēm un neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā. Jauno reindžeru kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kuri ikdienā piedalās nacionālo parku darbībā, attīstībā un dabas aizsardzībā. ĶNP jauno reindžeru kustība darbojas kopš 2015. gada un tajā ir jaunieši no Ķemeriem un citām Jūrmalas pilsētas daļām, Rīgas, Smārdes, kā arī Tukuma.
 
 

<< Atpakaļ