Engures novads

Nedēļas nogalē Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Putnu dienām visā Latvijā06-04-2016

Šajā nedēļas nogalē, 2016.gada 9.-10.aprīlī, visā Latvijā norisināsies Putnu dienas, ko organizēs Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un citām organizācijām. Interesentiem būs iespēja piedalīties gan putnu vērošanas ekskursijās un pārgājienos dažādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan radošās un izzinošās nodarbībās un pasākumos citviet, izzinot putnu dzīvi, darinot putnu būrīšus u.tml.. Dalība visos pasākumos būs bez maksas.

PIERĪGA
9.04. Putnu dienas Ķemeru Nacionālajā parkā pie dabas izglītības centra “Meža māja”
pl.6:00 putnu vērošanas pārgājiens. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tel.:
26577265
pl.9:00 radošās darbnīcas
pl.12:00 putnu būrīšu darbnīca
pl.14:00 pastaiga dumbrājā “Pa dzeņa pēdām”. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa
tel.: 26577265
 
10.04. Putnu dienu pasākumi Ķemeru Nacionālajā parkā
pl.10:00 putnu vērošana CEMEX putnu vērošanas tornī pie Kaņiera ezera
 
Putnu dienu pasākumi dabas parkā “Ragakāpa” un Jūrmalas brīvdabas muzejā
pl. 10:00 putnu būrīšu darbnīca Jūrmalas Brīvdabas muzejā
pl.11:00 pastaiga Ragakāpā “Putniem pa pēdām”. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās
pa tel.: 26577265
 
VIDZEME
 
9.04. pl.10:00 – 15:00 Pasākums “Putni Ziemeru muižas parkā” Alūksnes novada Ziemeru pagastā
Pasākuma laikā Ziemeru muižas parkā darbosies dažādas radošās darbnīcas, būs iespēja piedalīties konkursos, klausīties, mācīties, iepazīt putnu balsis, skatīties filmas par putniem un norisēm dabā.
 
9.04. pl.9:00 – 15:00 Putnu dienas Līgatnes dabas takās. Pārgājiens putnu vērošanai, putnu būrīšu darināšana svīrēm un dižraibajam dzenim.
 
10.04. pl.9:00 Putnu dienas pārgājiens dabas liegumā “Sedas purvs”.
Pulcēšanās Jērcēnu centrā un pēc tam aptuveni 3 stundu garš pārgājiens.
 
LATGALE
 
9.04. pl.11:00 – 13:00 Putnu dienas Rāznas Nacionālajā parkā Kaunatas un Rāznas ezera apkārtnē
Tikšanās pie Kaunatas pienotavas, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads (pie autoceļa P55). Ekskursijas vadītājs Vitālijs Ignatjevs. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi, ja ir, - binoklis Pieteikšanās: 26247732
 
9.04. pl.9:00- 15:00 Putnu diena Lubāna mitrājā.
Putnu vērošanas ekskursija apkārt Lubāna ezeram (ar autobusu), baudot pavasara putnu migrāciju un dabas liegumu Lubāna mitrājs. Tikšanās plkst. 9:00 Madonas Saieta laukumā, Madonā. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, pusdienas un, ja ir, binoklis. Ekskursiju vadīs Andris Dekants. Atgriešanās Madonā ~ 15.00. Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās pa tel.: 29234956 vai infolubans@inbox.lv (Lelde, Līga).
 
10.04. pl. 11:00 Putnu būru darbnīca Rēzeknē (Galdnieku ielā 8)
Putnu būru darbnīca Rēzeknē pie Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas biroja Galdnieku ielā 8. Apmeklētāji varēs gatavot putnu būrus. Līdzi vēlams ņemt āmuru.
 
10.04.pl.9:00 Putnu diena Lubāna mitrājā
Pārgājiens ar putnu vērošanu Īdeņas dīķos un apodziņa būru darbnīca pie Lubāna mitrāja informācijas centra. Pārgājiena garums 6 - 8 km. Tikšanās plkst. 9.00 pie Lubāna mitrāja informācijas centra - Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, pusdienas, ja ir, binoklis un āmurs darbnīcai. Pieteikšanās pa tel. 29324956 vai infolubans@inbox.lv (Lelde,Līga).
 
25.04. pl.17:00 Putnu dienai veltīts pasākums Rēzeknē (Galdnieku iela 8) kopā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”
 
KURZEME
 
9.04. pl.10:00 Putnu dienas Slīteres Nacionālajā parkā. Putnu būrīšu meistarošana u.c. nodarbes Kolkasragā pie Informācijas centra
12.04. pl.17:30 Viļņa Skujas lekcija “Gada putns – dižraibais dzenis” Ventspils muzejā
 
 
Jāpiebilst, ka visa mēneša garumā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros norisināsies tematiskas nodarbības, veltītas ar putniem saistītām tēmām.
 
Papildus informācija par Putnu dienu pasākumiem www.daba.gov.lv, Dabas aizsardzības pārvaldes sociālajos tīklos Facebook un Twitter, kā arī www.lob.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas
Vadītāja
Inese Pabērza
Mob. tel.: 26418755
 
 
 

<< Atpakaļ