Engures novads

Noslēdzas piekrastes sakopšanas darbi projekta ietvaros20-09-2018

Visas vasaras garumā noritēja piekrastes sakopšanas darbi projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana".

Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 
Projekta ietvaros Engures novadā tika iegādātas un uzstādītas 10 atkritumu urnas Engures pagastā, 4 atkritumu urnas Lapmežciema pagastā, pēc nepieciešamības uzstādītas BIO tualetes Engures pagasta pludmalēs, visas novada piekrastes garumā savākti un utilizēti sadzīves atkritumi, uzturētas sakoptas BIO un publiskās tualetes. 
 
Engures novadā veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas (tai skaitā papildfinansējums)  ir 21 312, 13 EUR, ko pilnībā finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.
 
Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija attiecīgi veiks savā apakšprojektā paredzētās aktivitātes, kas ietver gan atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkritumu savākšanu un utilizēšanu, pludmaļu uzturēšanu un uzlabošanu intensīvi apmeklētajās pludmalēs, gan no jūras izskaloto mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) savākšanu, tualešu atjaunošanu un jaunu izvietošanu, to kopšanu, jūras piekrastes labiekārtošanu un pludmales pieejamības uzlabošanu – koka gājēju laipu atjaunošanu un jaunu ierīkošanu, solu un atkritumu urnu uzstādīšanu,  informatīvo zīmju un stendu izvietošanu, āra dušu izveide, peldvietas norobežošanu ar bojām, velostatīvu ierīkošanu un citus pludmales labiekārtošanas darbus.   
 
 

<< Atpakaļ