Engures novads

Noslēdzies iepirkuma konkurss par mitrāju atjaunošanas tehnisko projektu izstrādi10-09-2014

Dabas aizsardzības pārvaldes izsludinātais iepirkuma konkurss par mitrāju atjaunošanas tehnisko projektu izstrādi LIFE + programmas projekta HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros noslēdzies – tehnisko projektu izstrāde uzticēta inženieru birojam "PROFECTO".

Uzņēmums "PROFECTO" veiks tehnisko projektu izstrādi ar detalizētu veicamo darbu aprakstu ūdens režīma atjaunošanas darbiem Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas mitrajos mežos. Šim uzņēmumam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu risinājumos. Pēdējo piecu gadu laikā „PROFECTO” speciālisti ir izstrādājuši vairāk nekā 60 tehniskos projektus dažādām meliorācijas sistēmām.
Tehnisko projektu izstrāde ir pēdējais sagatavošanās darbu posms pirms dabiskā ūdens režīma atjaunošanas darbu veikšanas projekta aktivitāšu vietās. Tā kā Skudrupītes palienes un Ķemeru tīreļa R malas mežu teritorijas atrodas viena otrai blakus un daļēji pārklājas, turklāt atrodas vienā novadā (Tukuma), tām tiks izstrādāts viens tehniskais projekts. Zaļā purva atjaunošanai tiks izstrādāts atsevišķs tehniskais projekts, jo tā teritorija atrodas Engures novadā.
Mitrāju atjaunošanas tehnisko projektu izstrādi plānots pabeigt 2015. gada pavasarī, lai jau rudenī varētu ķerties pie reāliem zemes darbiem atjaunojamajās mitrāju teritorijās.
 
Informāciju sagatavoja:
Projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” – projekta sabiedrības iesaistīšanas speciāliste Ieva Lazda, tālr. 26577265, e-pasts: ieva.lazda@daba.gov.lv
 
 

<< Atpakaļ