Engures novads

Notiek Ragakāpas un Dumbrāju laipas uzlabošana17-11-2015

Pierīgas reģiona īpaši aizsargājamās dabas teritorijās turpinās dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošana - ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Dabas aizsardzības pārvalde šogad turpina dabas tūrisma infrastruktūras attīstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) teju visā Latvijā. Daļa jauno infrastruktūras objektu jau atklāti un nodoti apmeklētāju lietošanā, virknē ĪADT darbi turpināsies līdz decembra vidum.

Daļa darbu notiek arī Ķemeru Nacionālajā parkā, kur šobrīd noslēgumam tuvojas vairāku infrastruktūras objektu būvniecība un pilnveidošana. Ir gandrīz pabeigta kāpņu būvniecība Zaļajā kāpā, pēdējos uzlabojumus piedzīvo Sēra dīķu laipa.
 
Ķemeros pie dabas izglītības centra “Meža māja” arvien jaunus lokus gar Vēršupītes krastiem met jaunā Dumbrāja laipa, pabeigti darbi pie bērnu laukuma veidošanas.
 
Tāpat darbi aktīvi turpinās dabas parkā “Ragakāpa” – jaunā pastaigu laipa ar informācijas stendiem ļaus apmeklētājiem labāk un ērtāk iepazīt šejienes neparasto augu un dzīvnieku pasauli. Jauno objektu atklāšana iecerēta decembra otrajā pusē.
 
Iepriekšminētie darbi notiek ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta” Nr. 3DP/3.5.1.3.0/14/IPIA/VARAM/002 ietvaros.
 
 

<< Atpakaļ