Engures novads

PAZIŅOJUMS: izsniegts atzinums IVN hidroloģiskā režīma atjaunošanai Ķemeru parka teritorijās05-10-2016

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2016. gada 29. septembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes paredzētajai darbībai – hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, Engures novada Smārdes pagastā un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastos.

 Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Engures un Tukuma novada domēs un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv. 

<< Atpakaļ