Engures novads

Pziņojums par Dabas pārvaldes iesniegumu14-10-2016

2016.gada 10.oktobrī Engures novada Domē saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību.

Paredzētās darbības nosaukums: „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa.
Paredzētās darbības norises vieta: Engures novada Smārdes pagastā nekustamajā īpašumā „Ķemeru nacionālais parks” ar kadastra apzīmējumu 9082 010 0254 un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastos, nekustamajos īpašumos „Ķemeru mežniecība” (apzīmējums kadastrā 9048 003 0375 un 9080 005 0022), „Ķemeru nacionālais parks H” (apzīmējums kadastrā 9048 003 0378), „Meža krones” (apzīmējums kadastrā 9048 003 0377), „Ķemeru nacionālais parks A” (apzīmējums kadastrā 9048 003 0158 un 9048 003 0156).
Sagatavotais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams projekta HYDROPLAN mājas lapā: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/lat/rezultati/
Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) sagatavotais atzinums par ziņojumu pieejams VPVB mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=2500
Paredzētās darbības ierosinātāja adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150 ;
Kontaktpersona Jānis Ķuze , tālr. 29192799
 
 

<< Atpakaļ