Engures novads

Sperts pirmais solis, lai sakārtotu meliorācijas sistēmas Kūdras ciemā03-01-2014

2013. gada decembrī tika noslēgts līgums par Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi.

Pēdējā gada laikā LIFE+ projekta Hydroplan ietvaros ir veikta projektam piegulošo teritoriju padziļināta izpēte, tai skaitā 2013. gada pavasarī tika pabeigts meliorācijas grāvju tehniskā stāvokļa novērtējums Engures novada Smārdes pagastā esošās teritorijās. Novērtējumā tika secināts, ka plānotie Zaļā purva ūdens režīma atjaunošanas darbi apdzīvoto vietu hidromelioratīvo stāvokli neietekmēs. Tomēr pētījumā arī tika konstatētas ar projektu nesaistītas problēmas, piemēram, nepieciešamība veikt grāvju rekonstrukciju apkārt Kūdras ciemam, jo nepilnīgi funkcionējošas meliorācijas sistēmas dēļ teritorija ilgstoši ir pārāk mitra.
 
Lai veicinātu ciešāku sadarbību zemju ilgtspējīgā izmantošanā Ķemeru nacionālajā parkā un Engures novadā, 2013. gada novembrī starp Engures novada pašvaldību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi tika noslēgts saprašanās memorands. Šajā memorandā cita starpā VARAM un DAP apņemas veikt nepieciešamo meliorācijas sistēmas izpēti teritorijās, kas vienlaikus atrodas gan Ķemeru nacionālā parka, gan Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 
Lai sasniegtu memorandā nospraustos mērķus, 2013. gada decembrī tika noslēgts līgums starp Dabas aizsardzības pārvaldi un SIA “Meliorprojekts” par Kūdras ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi, kas vēlāk ļaus veikt darbības liekā ūdens aizvadīšanai no ciema apkārtnes. Tehniskā projekta izstrāde tiek veikta, izmantojot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu.
 
Informāciju sagatavoja: 
Projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” – projekta sabiedrības iesaistīšanas speciāliste Ieva Lazda, tālr. 26577265, e-pasts: ieva.lazda@daba.gov.lv
 
 

<< Atpakaļ