Engures novads

Stājušies spēkā Ķemeru nacionālā parka likuma grozījumi02-01-2014

2013. gada nogalē ir stājušies spēkā Ķemeru nacionālā parka grozījumi. Būtiskākās izmaiņas skārušas Ķemeru nacionālā parka, kā arī teritorijas funkcionālā zonējuma robežas.

Likuma grozījumi nosaka, ka no Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) teritorijas ir izslēgta jūras daļa, kas iekļauta 2010. gadā dibinātajā aizsargājamā jūras teritorijā „Rīgas līča rietumu piekraste” un tādejādi šīs platības pārklājās. Līdz ar šo teritoriju izslēgšanu, nacionālā parka platība ir 36 180 ha.
 
Ar likuma grozījumiem veiktas izmaiņas arī nacionālā parka funkcionālajā zonējumā – aktualizētas zonu robežas, lai novērstu neprecizitātes iepriekšējā likuma redakcijā iekļautajā robežu aprakstā, kā arī lai tiktu nodrošināta pēc iespējas labāka dabas aizsardzības funkciju īstenošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana nacionālā parka teritorijā.
 
Likumā noteikta arī Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorija, kas izveidota, lai Ķemeru nacionālajā parkā saglabātu un uzturētu vēsturisko kūrortoloģisko funkciju ar mērķi veicināt veselības tūrisma, rekreatīvā tūrisma un kultūras tūrisma attīstību Latvijas un Eiropas mērogā.
 
Ar spēkā esošo Ķemeru nacionālā parka likuma redakciju var iepazīties tiesību aktu vietnē www.likumi.lv.
 

<< Atpakaļ