Engures novads

Atgādinājums visiem Engures ciema iedzīvotājiem ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu10-11-2020

Atgādinām, ka Engures ciema iedzīvotājiem ar decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu ir jāaizpilda anketa (elektroniski vai papīra formā, kas saņemta pa pastu). Anketa jāaizpilda līdz 2020. gada 20. novembrim!

Vairāk informācijas:
Engures novada dome uzsākusi decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, kā to paredz Engures novada domes saistošie noteikumi Nr.12 no 2019. gada 26. septembra  “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību  Engures novada pašvaldībā”.
 
Noteikumu mērķis ir organizēt Engures ciema administratīvajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas, uzraudzības un kontroles) prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
 
Līdz šim Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar ko netika īstenota nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē vai arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas sistēmās.
 
Reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.
 
Anketu elektroniski variet aizpildīt ŠEIT.
 
Lūdzam anketu aizpildīt līdz 2020. gada 20. novembrim.
Kontakttālrunis papildu informācijai 63161234.
 
 
Aptauju veic SIA “PMF Group” saskaņā ar Engures novada noslēgto līgumu nr.5-10/107/2020, par pētījuma veikšanu Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansēta projekta „Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros.

<< Atpakaļ