Engures novads

Vakances

 
VAKANCES SMĀRDES PAMATSKOLĀ

Engures novada dome (reģ.Nr. 90000050759) izsludina konkursu Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatam (uz nenoteiktu laiku).
Prasības pretendentiem:
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
-  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
-  vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā;
-  prasmes darbā ar datoru;
-  zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
-  nevainojama reputācija un lojalitāte Latvijas Republikai un tās Satversmei.
Dokumentu iesniegšana:
Pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), redzējumu par Smārdes pamatskolas un Smārdes PII attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un, vēlams, rekomendācijas, iesniegt līdz 2021.gada 30.aprīļa plkst.15.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 (par dokumentu iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu), vai, elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@enguresnovads.lv ar norādi “Pieteikums uz vakanto Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatu” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti). 
Informācijai: tālrunis – 29194613, 29195421, e-pasts: dome@enguresnovads.lv .
Amata alga: 1574.60 EUR
Amata konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama zemāk un tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv.
 

 
 
VAKANCES LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLĀ
 
 
 
 

 ĒDNĪCAS VADĪTĀJS - ŠEFPAVĀRS
(1 vakance)
 
PROFESIJU KLASIFIKĀTORA KODS: 512001.
DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: ēdnīcas vadītājs - šefpavārs.
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (40 darba stundas nedēļā).
DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 772,00 EUR.
PIENĀKUMI:
• organizēt Lapmežciema pamatskolas ēdnīcas darbību;
• veikt šefpavāra darba pienākumus Lapmežciema pamatskolas ēdnīcā.
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: pavāra vai šefpavāra izglītība; zināšanas un prasmes ēdnīcas darba organizācijā (ja iespējamas).
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskola, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
(1 vakance)
 
PROFESIJU KLASIFIKĀTORA KODS: 234201.
DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: pirmsskolas izglītības skolotājs.
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (40 darba stundas nedēļā).
DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 883,00 EUR.
PIENĀKUMI:
• veikt skolotāja darba pienākumus pirmsskolas izglītības grupā.
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par skolotāja izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.