Engures novads

Vakances

 
AKTUĀLA VAKANCE ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESĀ
 
 • JURISKONSULTS (1 vakance ). Amata apraksts atrodams ŠEIT.
   

Pieteikuma/motivācijas vēstuli ar CV, lūdzam, sūtīt līdz 2020.gada 25.jūlijam uz e-pastu: barintiesa@enguresnovads.lv, vai pa pastu Engures novada bāriņtiesa, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113.

AKTUĀLA VAKANCE ENGURES PII "SPĀRĪTE"
 • pirmsskolas izglītības metodiķa amats (1 vakance ). Amata apraksts atrodams ŠEIT.
   
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: sparite@enguresnovads.lv. Plašāka informācija pa tālruni 29455595 vai 26565059. Pieteikumus iesniegt līdz 21.08.2020.
 
AKTUĀLA VAKANCE ENGURES PAGASTA PĀRVALDES ENGURES KULTŪRAS NAMĀ
 • Deju kolektīvu vadītāja/s  (1 vakance ). Amata apraksts atrodams ŠEIT.
   
CV, motivācijas vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Engures pagasta pārvaldes kultūras nama deju kolektīvu vadītāja/s vakancei” aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: kultura@engure.lv), līdz 2020. gada  12. augustam. Tālrunis uzziņām 29410479, Engures kultūras nama vadītāja Nora Kukuvasa.
 
 
AKTUĀLAS VAKANCES LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLĀ
 • Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs/a (Lapmežciema pamatskolas direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jomā)  (1 vakance). Amata apraksts atrodams ŠEIT.
 • Pirmskolas izglītības skolotājs/a  (2 vakances). Amata apraksts atrodams ŠEIT.
 • Vispārējās pamatizglītības krievu valodas skolotājs/a (1 vakance). Amata apraksts atrodams ŠEIT.
 
Pieteikšanās kārtība: CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.