Engures novads

Darbinieku atvaļinājumi un prombūtne

 Aktuālās prombūtnes, atvaļinājumi, semināri un mācības Engures novada pašvaldības darbiniekiem.
 
Atvaļinājumi Sociālā dienesta darbiniekiem:
 
Sociālā darbiniece Smārdes pagastā: Inese Jaunkļaviņa   01.08.2019 – 02. 09.2019, aizvieto Cilda Rozenvalde
 
Sandra Krūmiņa Lapmežciema pagastā: 03.07.2019 – 05.08.2019, aizvieto Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne
 
Sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvēkiem un invalīdiem: Maiga Garoza 08.07.2019 – 26.07.2019, aizvieto Valda Kolma
 
Sociālā dienesta vadītāja : Anita Jonāne 05.08.2019 – 23.08.2019, aizvieto Sanita Briede
 
Sociālā dienesta darbiniece ar ģimenēm ar bērniem: Sanita Briede 29.08.2019 – 26.09.2019
 
Sociālā darbiniece Engures pagastā: Valda Kolma 31.07.2019 – 03.09.2019, aizvieto Maiga Garoza
 
 
Atvaļinājumi Būvvaldei:
 
Arhitekts un būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis un Būvinspektors Dainis Grasis atvaļinājumā atradīsies laika posmā no 29.07.2019 - 09.08.2019.