Engures novads

Darbinieku atvaļinājumi un prombūtne

Aktuālās prombūtnes, atvaļinājumi, semināri un mācības Engures novada pašvaldības darbiniekiem:
 

Madara Latve - (EPP sekretāre, dzimtsarakstu nod. vad. vietniece) atvaļinājumā no 02.01.2019.-03.01.2019.
Kristīne Upeniece (projektu vadītāja)atvaļinājumā no 02.01.2019.-03.01.2019.
Baiba Pļaviņa - (EPP vadītāja) atvaļinājumā no 02.01.2019.-04.01.2019.