Engures novads

Deputāti

Engures novada domi veido 15 deputāti:

Gundars Važa
Engures novada domes priekšsēdētājs, gundarsvaza@inbox.lv, mob. tel. 29194613
Andris Kalnozols
Domes priekšsēdētāja vietnieks, andris.kalnozols@enguresnovads.lv, mob .tel. 29265069
Atis Bērziņš
Engures vidusskolas direktora vietnieks saimn.darbā, Engures KS vadītājs, atis412@inbox.lv, mob.tel. 29407325
Gunta Lāce
Smārdes pamatskolas direktore, smardesdarbs@delfi.lv,mob. tel. 29195421
Māra Dumbre
Engures vidusskolas un Lapmežciema pamatskolas skolotāja, marinja40@inbox.lv, tel. 29491321
Aija Rudovska
SIA „Vāverīši” rīkotājdirektore aijarudovska@inbox.lv, 26545266
Viesturs Ošnieks
SIA „Froks” (Milzkalna) vadītājs, viesturs@milzkalns.lv, 26333444
Oskars Kambala
SIA "Rideļu dzirnavas" valdes loceklis, rideludzirnavas@inbox.lv, mob.tel. 26536532
Ilgvars Francis
Rīgas Plānošanas Reģions,ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības speciālists, Ilgvars.francis@gmail.com, tel. 29229690
Andis Otto
SIA „Ceļu Emusija HL”, valdes priekšsēdētājs, andiso@delfi.lv, 29245317
Normunds Velps
Lapmežciema sporta darba organizētājs, normunds.velps@inbox.lv, mob.tel. 29418443
Olita Ulmane
Olitas Ulmanes ģimenes ārsta prakse, Olita.Ulmane@inbox.lv, tel.29140450
Normunds Šērs
SIA „R.A.N.” direktors, sherifs7@inbox.lv, 29162306
Gatis Buraks
SIA "NODR I" valdes priekšsēdētājs, gburaks@inbox.lv, mob.tel. 26563730
Ģirts Krūmiņš
Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks, kruminsg@inbox.lv, 29169121
 
Domē izveidotas trīs pastāvīgās komitejas:
 
Finanšu komiteja
Gundars Važa, Andris Kalnozols, Oskars Kambala, Olita Ulmane, Ģirts Krūmiņš, Ilgvars Francis, Andis Otto.
Sociālo, izglītības un kultūras  komiteja
Gunta Lāce, Normunds Velps, Normunds Šērs, Aija Rudovska, Atis Bērziņš, Māra Dumbre.
Attīstības un komunālo jautājumu komiteja
Oskars Kambala,Gatis Buraks, Viesturs Ošnieks,  Ģirts Krūmiņš, Ilgvars Francis, Andis Otto.