Engures novads

Engures novada Domes ārkārtas sēde notiks 2019. gada 28. maijā pl. 8.1027-05-2019

Engures novada Domes ārkārtas sēde notiks 2019. gada 28. maijā pl. 8.10 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Engures novadā.
2. Par pamatkalpitāla palielināšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.
3. Par zemes ierīcības projekta nekustamo īpašumu „Puķītes” un „Melodijas”, Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads, zemes vienībām, apstiprināšanu.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Engures pagasta biedrībai „Moirunams” projekta „Lāčupītes labsajūtas dārzs” realizēšanai.
 

<< Atpakaļ