Engures novads

Engures novada Domes ārkārtas sēde notiks 5. novembrī05-11-2019

Engures novada Domes ārkārtas sēde notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 16.00 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā

Darba kārtība:
 
1. Par nekustamā īpašuma „Apšuciema pagastmeži” ar kadastra apzīmējumu 9050 008 0306 Engures pagastā, Engures novadā atsavināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma „Vāverlauki” ar kadastra apzīmējumu 9050 005 1117 Engures pagastā, Engures novadā atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 89-7 ar kadastra numuru 9050 900 0020 Engurē, Engures pagastā, Engures novadā atsavināšanu.
4. Par komandējumu.
5. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 62A, Engures pagastā, Engures novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā. 
 

<< Atpakaļ