Engures novads

28. decembra Domes sēdes prtokols09-01-2018

Sk. domes sēdes protokolu ŠEIT.
Sk. domes sēdes audio ierakstu ŠEIT.

<< Atpakaļ