Engures novads

4. decembrī notiks Engures novada Domes ārkārtas sēde02-12-2015

Engures novada Domes priekšsēdētājs 2015.gada 4.decembrī plkst.10.00 sasauc novada domes ārkārtas sēdi.

 
Sēdes darba kārtība:
 
1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Magones”, Lapmežciema pagasts, Engures novads.
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam „Klurgas”, Smārdes pagasts, Engures novads.
3. Par nekustamā īpašuma "Albatross", kadastra Nr.90500060242, Engures pagastā, Engures novadā, zemes sadalīšanu.
4. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma "Albatross", kadastra Nr.90505060003, Engures pagastā, Engures novadā, sadalīšanu.
5. Par Engures novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces atbrīvošanu no amata.
 
 
 
 

<< Atpakaļ