Engures novads

Domes ārkārtas sēde13-05-2013

2013. gada 14.maijā plkst.16:00 Engures novada pašvaldības administratīvajā ēkā „Pagastmājā”, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Dome ārkārtas sēde.

 Sēdes darba kārtība:
1. Par piedalīšanos projektu konkursā.
2. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Labklājībai”.
3. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „LITTUS”.
4. Par PSIA „Šlokenbekas pils” pamatkapitāla palielināšanu.
 

<< Atpakaļ