Engures novads

FOTO: Apstiprina Engures novada Domes 2017. gada budžetu24-01-2017

24. janvāra Engures novada Domes sēdē pašvaldības deputāti apstiprināja pašvaldības 2017. gada budžetu.

Kopā novadā plānotie ieņēmumi ir 10,5 miljoni eiro, to skaitā:
1. Nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodokļi) – 5,4 milj. eiro;
2. Maksas pakalpojumi (pamatā no pansionāta “Rauda” pakalpojumiem) - 2,71 milj. eiro;
3. Valsts mērķdotācijas skolotāju algām - 1,10 milj. eiro;
4. Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda - 145 tūkst. eiro;
5. No citām pašvaldībām par skolēnu apmācību - 238 tūkst. eiro;
6. Kases atlikums uz gada sākumu - 2,52 milj. eiro.
 
Plašāks budžeta plāna izklāsts sekos Engures Novada Ziņu numurā, kas iznāks februārī.
 
Foto: Kristaps Zaļkalns
 

<< Atpakaļ