Engures novads

FOTO: Apstiprina Engures novada pašvaldības 2015. gada budžetu27-01-2015

Piedāvājam fotogaleriju no Engures novada Domes 27. janvāra sēdes, kurā tika apstiprināts pašvaldības budžets 2015. gadam.

Engures novada kopējie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 9 894 940 EUR, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumi veido 3 938 831 EUR, bet ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa veido 536 196 EUR. Budžeta līdzekļa atlikums 01.01.2015. fiksēts 1 452 546 EUR.
Kopējie pamatbudžeta izdevumi plānoti 9 539 731 EUR. Savukārt 2015. gadā pašvaldības kopējo kredītsaistību segšanai plānoti 312 214 EUR. Engures novada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 293 545 EUR apmērā, no kura 144 634 EUR tiek paredzēti novada autoceļu uzturēšanai. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums 01.01.2015. fiksēts 126 998 EUR.
Ar plašāku izklāstu par plānoto Engures novada pašvaldības budžetu izlietojumu informēsim tuvākajā laikā  pašvaldības informatīvajā mājaslapā www.enguresnovads.lv un nākamajā, februāra Engures Novada Ziņu numurā.
 
Engures novada Dome
 
 
Foto: Kristaps Zaļkalns

<< Atpakaļ