Engures novads

FOTO: Septembra Engures novada domes sēde27-09-2013

Piedāvājam fotogaleriju no Engures novada domes sēdes. Kā sabiedrībai aktuālākos lēmumus varam atzīmēt biogāzes un koģenerācijas stacijas būvniecības idejas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un pludmales labiekārtošanu Engurē, kā arī tika apstiprināti tie skolotāju vārdi, kas skolotāju dienā saņems atzinības apbalvojumus. Vairāk lasiet kārtējā Engures Novada Ziņu numurā, kas iznāks 30. septembrī.

Foto: Kristaps Zaļkalns
 
 

<< Atpakaļ