Engures novads

Domes stipendija

  
 
Kopš 2014. gada, sadarbojoties Engures novada pašvaldībai ar vietējiem uzņēmējiem un Latvijas Universitātes fondu, mūsu novada skolēniem un studentiem ir iespēja pretendēt uz stipendijām. Stipendija ir 1600 eiro mācību gadā. 2014. gadā jauniešiem bija pieejamas divas stipendijas, kuras saņēma Andrejs Jencis un Klaudija Gadišķe, bet 2015. gadā jaunieši jau varēja pretendēt uz trim stipendijām, kuras saņēma Andrejs Jencis, Klaudija Gadišķe un Toms Lācis.
 
Jāpiezīmē, pašvaldība prioritāri atbalsta tehniskās zinātnes - līdz ar to lielākas izredzes iegūt stipendiju ir potenciālajiem inženierzinātņu studentiem.
Galvenās prasības, lai iegūtu iespēju pretendēt uz stipendiju, ir vidējā atzīme 7,5 balles. Līdzīgu pretendentu gadījumā priekšrocības pretendēt uz stipendiju iegūst tie studenti, kuri iesaistījušies Engures novada jauniešu aktivitātēs - jauniešu projektu konkursā, Jauniešu Domē, apmācībās ERASMUS+ projektos vai kā citādi demonstrējuši iniciatīvu novada un sabiedrības labā. 

Par Engures novada stipendiju LTV sižetā: