Engures novads

Dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana (2017.gada 4 ceturksnī)
 
Sk. informāciju ŠEIT /.doc/