Engures novads

Dzimtsarakstu nodaļa

ENGURES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
  
Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē - tikai pēc iepriekšējā pieraksta. 
 
Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.
Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz oficiālo elektroniskā pasta adresi. Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku. Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.
Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem - atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; paternitātes atzīšanas iesniegums; daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana; papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir iespējams iesniegt attālināti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā portālā www.latvija.lv, izmantojot e - pakalpojumu - Iesniegums iestādei (EP155) (iestāde – Tieslietu ministrija), vai nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī nosūtot pa pastu - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, A. Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011.
Klātienē dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.
Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti), personām jāsazinās ar attiecīgo dzimtsarakstu nodaļu. Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.
Tieslietu ministrija aicina personas būt atbildīgas un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un saņemot pakalpojumu klātienē, lietot mutes un deguna aizsegus!!!

 
 
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

 
Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošināsim tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv 
 
 
Tālrunis saziņai: 63192243, 26347822
 
 
 

 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
 
SMĀRDĒ:
Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV- 3129,
Engures novada Domes ēkā:
 
Pirmdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 18.00
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
 
ENGURĒ:   
Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Engures pagasta pārvaldes ēkā:
 
Pirmdien no 13.00 līdz 17.00
Otrdien  no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.30
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
 
Engures novada dzimtsarakstu nod. vad.vietniece Daiga Ozoliņa atvaļinājumā no 12.- 26.okt. Steidzamības gadījumā lūdzu griezties Engures novada dz.sar.nodaļā Smārdē , Inese Bicāne 63192243 vai tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā 
 
Sniegtie pakalpojumi:
 
 
Kontaktinformācija
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
vadītāja
Inese Bicāne
63192243
26347822
vadītājas vietniece
Daiga Ozoliņa
24400167, 63161234