Engures novads

Dzimtsarakstu nodaļa

ENGURES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
 
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

 
Laulību reģistrācija ir atļauta tikai, kā juridiska fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem!
 

 
 
Informējam, ka Engures novada Dzimtsarakstu nodaļa no 13. marta līdz 14. aprīlim pieņems iedzīvotājus klātienē, ņemot vērā valstī izsludināto situāciju ārkārtas Covid-19 vīrusa dēļ, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā:
 

 
pirmdienās no 13.00 līdz 17.00
 
trešdienās  no  8.00 līdz  12.00
 
 
Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošināsim tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv 
 
 
Tālrunis saziņai: 63192243, 26347822
 

 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
 
Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV- 3129,
Engures novada Domes ēkā:
 
Pirmdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 18.00
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
   
Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Lapmežciema pagasta pārvaldes ēkā.
 
Pirmdien no 09.00 līdz 12.00
Trešdien no 13.00 līdz 17.00
Ceturtdien no 09.00 līdz 12.00; 13.00 – 19.00
 
Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Engures pagasta pārvaldes ēkā:
 
Pirmdien no 13.00 līdz 17.00
Otrdien  no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.30
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
 
Engures dzimtsarakstu nodaļas darbiniece Daiga Ozoliņa 12.-13.martā atvaļinājumā. Steidzamā gadījumā (miršanas apliecību noformēšanai) griezties tuvākajā  dzimtsarakstu nodaļā. 
 
Sniegtie pakalpojumi:
 
 
Kontaktinformācija
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
vadītāja
Inese Bicāne
63192243
26347822
vadītājas vietniece
Daiga Ozoliņa
24400167, 63161234
vadītājas vietniece
Ilva Pastore
63163230