Engures novads

Dzimtsarakstu nodaļa

ENGURES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
 
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

 
Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā pieņēma rīkojumu Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – Rīkojums Nr. 254).

Rīkojumu Nr. 254 paredz ar 2020. gada 12. maiju izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un  ārkārtas situācija valstī ir pagarināta līdz 2020.gada 9. jūnijam.

Ņemot vērā to, ka no 2020. gada 12. maija ir atļauta pulcēšanās gan publiskos, gan privātos pasākumos, ja pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ir atļauta arī laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā, klātesot ne vairāk kā 25 cilvēkiem (ieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu). Šis nosacījums attiecas arī uz laulību noslēgšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Vienlaikus uzsveram, ka joprojām ir spēkā prasība personām ievērot savstarpēju divu metru distanci, kā arī personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
 
Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošināsim tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv 
 
 
Tālrunis saziņai: 63192243, 26347822
 
 
 

 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
 
Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV- 3129,
Engures novada Domes ēkā:
 
Pirmdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 18.00
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
   
Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Lapmežciema pagasta pārvaldes ēkā.
 
Pirmdien no 09.00 līdz 12.00
Trešdien no 13.00 līdz 17.00
Ceturtdien no 09.00 līdz 12.00; 13.00 – 19.00
 
Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Engures pagasta pārvaldes ēkā:
 
Pirmdien no 13.00 līdz 17.00
Otrdien  no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.30
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
 
Engures dzimtsarakstu nodaļas darbiniece Daiga Ozoliņa 12.-13.martā atvaļinājumā. Steidzamā gadījumā (miršanas apliecību noformēšanai) griezties tuvākajā  dzimtsarakstu nodaļā. 
 
Sniegtie pakalpojumi:
 
 
Kontaktinformācija
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
vadītāja
Inese Bicāne
63192243
26347822
vadītājas vietniece
Daiga Ozoliņa
24400167, 63161234
vadītājas vietniece
Ilva Pastore
63163230