Engures novads

Dzimtsarakstu nodaļa

ENGURES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
 
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
 
Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV- 3129,
Engures novada Domes ēkā:
 
Pirmdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 18.00
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
   
Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Lapmežciema pagasta pārvaldes ēkā.
 
Pirmdien no 09.00 līdz 12.00
Trešdien no 13.00 līdz 17.00
Ceturtdien no 09.00 līdz 12.00; 13.00 – 19.00
 
Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Engures pagasta pārvaldes ēkā:
 
Pirmdien no 13.00 līdz 17.00
Otrdien  no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.30
Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00
 
Sniegtie pakalpojumi:
 
 
Kontaktinformācija
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
vadītāja
Inese Bicāne
63192243
26347822
vadītājas vietniece
Daiga Ozoliņa
24400167, 63161234
vadītājas vietniece
Ilva Pastore
63163230