Engures novads
Pašvaldības grants ceļu izbūve

Pašvaldības grants ceļu izbūve

24-07-2017
Engures novada pašvaldība ir uzsākusi ieviest projektu „Pašvaldības grants ceļu izbūve” (nr.: 17-08-A00702-000050).
Vasaras brīvlaiks beidzot ir klāt!

Vasaras brīvlaiks beidzot ir klāt!

01-06-2017
Tā noteikti sauc gan lielie, gan mazie skolas bērni. Daudziem jau ir saplānots, jo būs gan darbs, gan ekskursijas, gan dažādi pasākumi. Bet pa vidu visam ir arī bibliotēka!
Notiks pasākumi iedzīvotāju veselībai

Notiks pasākumi iedzīvotāju veselībai

13-04-2017
Lai veicinātu Engures novada iedzīvotāju izglītošanu un iesaistīšanos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, tādējādi ilgtermiņā uzlabojot iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, kā arī mazinot saslimšanas riskus, ir uzsākts projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Engures novadā”.
Realizēts projekts “Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana"

Realizēts projekts “Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana"

12-04-2017
Engures novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu ir ieviesusi projektu “Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana”.
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”  izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu uzņēmējdarbības projektiem

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu uzņēmējdarbības projektiem

08-01-2017
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” .
Noslēdzies projekts “Smārdes pagasta bibliotēkas pakalpojumu dažādošana”

Noslēdzies projekts “Smārdes pagasta bibliotēkas pakalpojumu dažādošana”

12-12-2016
Engures novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu ir ieviesusi projektu “Smārdes pagasta bibliotēkas pakalpojumu dažādošana”.
FOTO: Aizvadīta „Active age” pirmā pieredzes apmaiņa Engures novadā

FOTO: Aizvadīta „Active age” pirmā pieredzes apmaiņa Engures novadā

19-08-2016
2016.gada 17. un 18. augustā Engures novadā viesojās Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” dalībnieki no Apes novada un Igaunijas Setoma novada.
Parakstīts līgums par projekta "Active Age" ieviešanu

Parakstīts līgums par projekta "Active Age" ieviešanu

01-07-2016
30. jūnijā Engures novada Smārdē notika projekta Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” vadības grupas sanāksme. Projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.
„Partnerība laukiem un jūrai” aicina iesniegt projektus ELFLA un EJZF finansējuma apguvei 1. kārtas aktivitātēm!

„Partnerība laukiem un jūrai” aicina iesniegt projektus ELFLA un EJZF finansējuma apguvei 1. kārtas aktivitātēm!

18-03-2016
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.
FOTO: Igaunijā sākam Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020.gadam projekta „ACTIVE AGE” ieviešanu

FOTO: Igaunijā sākam Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020.gadam projekta „ACTIVE AGE” ieviešanu

14-03-2016
Aizvadītās nedēļas nogalē no 10. – 11. martam Igaunijas pierobežas apgabalā Piusā Engures novada pašvaldības pārstāvji kopā ar Apes novada pašvaldību tikās ar Setomā pašvaldību savienības vadību, lai lemtu par sadarbību kopīgā projektā „ACTIVE AGE” bezdarbniekiem, kuri vecāki par 55 gadiem, un pensionāriem. Projektu līdzfinansēs no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Aicinām iesaistīties darba grupās par LEADER finansējuma sadalījumu vietējās teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā

Aicinām iesaistīties darba grupās par LEADER finansējuma sadalījumu vietējās teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā

10-08-2015
Lai noteiktu BDR "Partnerība laukiem un jūrai" darbības teritorijas attīstības virzienus un noteiktu jaunā plānošanas perioda attīstības prioritātes, t.sk. plānotā finansējuma sadalījumu pa rīcībām, "Partnerība laukiem un jūrai" aicina vietējos iedzīvotājus, biedrības, uzņēmējus un pašvaldību un to iestāžu pārstāvjus aktīvi iesaistīties darba grupās, kuras darbosies šādos laikos un vietās:
FOTO: Šlokenbekas muiža uzņem ES fondu sēdi

FOTO: Šlokenbekas muiža uzņem ES fondu sēdi

02-07-2015
Šodien Šlokenbekas muižā sākās Finanšu ministrijas rīkotā 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sēde.
Aicinājums biedrībām, uzņēmumiem, iedzīvotājiem!

Aicinājums biedrībām, uzņēmumiem, iedzīvotājiem!

22-01-2015
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” ir organizācija, kuras darbības mērķis ir pārstāvēt lauku teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpēties par lauku attīstības jautājumu risināšanu izmantojot LEADER pieeju.
Biedrība „Dejojam Engurē” realizē projektu „Tautastērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam „Jadals”

Biedrība „Dejojam Engurē” realizē projektu „Tautastērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam „Jadals”

28-11-2014
2013. gada janvārī Engurē darbību uzsāka Engures vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jadals”. Kolektīvu veido 30 tautas deju mīloši, aktīvi, apzinīgi un talantīgi dejotāji, kuri sava kolektīva neilgās pastāvēšanas laikā ir piedalījušies gan pagasta kultūras pasākumos, sadraudzības koncertos, gan pasaules koru olimpiādes ieskaņu koncertā Durbes estrādē un Tukuma apriņķa tautas deju kolektīvu skatē, kurā iegūts I pakāpes diploms.
Informācija Engures ciema iedzīvotājiem par pieslēgšanos centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Informācija Engures ciema iedzīvotājiem par pieslēgšanos centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

29-04-2014
Lai paplašinātu Engures ciema ūdenssaimniecības sistēmu, nodrošinātu tīru un standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī atbilstoši vides aizsardzības un ES direktīvu prasībām veiktu notekūdeņu attīrīšanu, Engures novada dome realizē Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtu (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110 un Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/007).
Aktuālā informācija par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtas realizāciju

Aktuālā informācija par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtas realizāciju

12-02-2014
Turpinās rudenī uzsāktā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtu realizācija (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110 un Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/007). Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, tehniskais pārtraukums projekta realizācijā bija tikai vienu nedēļu, kad zemē sasaluma slānis bija ~60-70 cm dziļš. Pērējā laikā būvnieks SIA „ĢL Konsultants” varēja veikt plānotos darbus.
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” paziņojums par konkursu vietējās stratēģijas ieviešanai

Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” paziņojums par konkursu vietējās stratēģijas ieviešanai

04-11-2013
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 8.decembra līdz 2014.gada 8.janvārim.
Foto: Sākas Smārdes sporta stadiona rekonstrukcija

Foto: Sākas Smārdes sporta stadiona rekonstrukcija

19-04-2013
Līdz ar siltāka laika iestāšanos, uzsākti būvdarbi Smārdes sporta stadionā. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Strabag” un projekts tiek realizēts Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) projekta „Stadiona rekonstrukcija” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 181 020.37 Ls, kur EZF finansējums- 77476.89 Ls, pašvaldības – 103543.48 Ls.
Projektu konkurss no EZF

Projektu konkurss no EZF

28-03-2013
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engurē

Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engurē

15-03-2013
Objekts „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” ir sadalīts 2 kārtās. 1 kārta : „Jaunu kanalizācijas tīklu projektēšana Engures ciemā” . Projekta mērķis- nodrošināt patērētājiem centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, sniegt kvalitatīvus notekūdeņu savākšanas pakalpojumus un novērst neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.
Projektu konkurss no ELFLA

Projektu konkurss no ELFLA

14-03-2013
Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.